Pisortani atorfeqartunit toqukkut qimagaasut – Kingornagut isertitat

Pisortani atorfeqartunit toqukkut qimagaasut – Kingornagut isertitat 

Pisortani atorfeqartunit toqukkut qimagaasut kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput. Tassa imaappoq toqukkut qimagaasoq toqukkut qimaguttup isertitassaanik piffissami aalajangersimasumi pissarsiaqarsinnaatitaasoq. Toqukkut qimagaasut tamarmik assigiimmik pisinnaatitaanngillat. Toqukkut qimagaasup pisinnaatitaaffii katissimallugu aapparisap imaluunniit inooqatigisap toqukkut qimaguttup isumaqatigiissutaani aalajangersarneqarput.

Maleruaqqusat matuma kinguliani allassimasut AK-mi aammalu SIK-mi ilaasortanut atuupput. Toqukkut qimaguttoq isumaqatigiissut alla malillugu atorfeqarsimappat illit toqukkut qimagaasutut isumaqatigiissut eqqortoq misissussavat pisinnaatitaaffitit paasiniarlugit.


Tjenestemand-it AK-mi ilaasortat kingornagut isertitaat
Maleruaqqusat matuma kinguliani atuuttut tjenestemand-init toqukkut qimagaasunut atuupput.

Tjenestemand-imit toqunermini atorfeqartumit imaluunniit soraarnerussutisiaqartumit toqukkut qimagaasut kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput.

Kingornagut isertitat toqukkut qimaguttup katissimallugu aapparisaanut tunniunneqassapput. Toqukkut qimaguttoq katissimalluni aapparisamik qimataqarnani qitornanik soraarnerussutisiaqarsinnaatitaasunik qimataqarpat taakku kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput. Toqukkut qimaguttoq katissimallugu aapparisamik qitornanilluunniit soraarnerussutisiaqarsinnaatitaasunik qimataqanngippat qimatai kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput.

Toqukkut qimagaasut aallaaviatigut toqusoqarnerata kingorna qaammatini pingasuni kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput

  • Toqukkut qimaguttoq sulinermi kingunerisaanik toqukkut qimaguppat toqukkut qimagaasut qaammatini aqqaneq marlunni kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput
  • Toqukkut qimaguttoq katissimallugu aapparisap katissimallugu aapparisap soraarnerussutisiassaanik pissarsitinnagu toqukkut qimaguppat toqukkut qimagaasoq qaammatini qulingiluani kingornagut isertitaqarsinnaatitaavoq


SIK-mi ilaasortat kingornagut isertitaat
Maleruaqqusat matuma kingulianiittut barnehjælper-it, isumaginninnermi ikiortit aammalu socialhjælper-it toqukkut qimataannut atuupput.

Toqukkut qimagaasut kingornagut isertitaqarsinnaatitaassagunik:

  • Toqukkut qimaguttoq toqunermini pisortani atorfeqartuussaaq
  • Toqukkut qimaguttoq suliffimmini sivikinnerpaamik ukiumi ataatsimi sulisimassaaq


Toqukkut qimagaasoq qanoq sivisutigisumik kingornagut isertitaqarsinnaaneranut toqukkut qimaguttoq toqunnginnermini suilffimmini qanoq sivisutigisumik sulisimanera apeqqutaavoq:

  • Toqukkut qimaguttoq ukiumi ataatsimi atorfeqarsimappat qaammammi ataatsimi aningaasarsianik pisinnaatitaavutit
  • Toqukkut qimaguttoq ukiuni marlunni atorfeqarsimappat qaammatini marlunni aningaasarsianik pisinnaatitaavutit
  • Toqukkut qimaguttoq ukiuni pingasuni atorfeqarsimappat qaammatini pingasuni aningaasarsianik pisinnaatitaavutit


Kingornagut isertitat ukununnga tunniunneqarsinnaapput:

  • Toqukkut qimaguttup katissimallugu aapparisaanut imaluunniit inooqatigisaanut
  • Imaluunniit toqukkut qimaguttup qitornaanut ukiut 18-it inorlugit ukiulinnut pilersortussaallugit pisussaaffigisaanut

Allaaserisat attuumassutillit

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Nittartagaq: www.avannaata.gl

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl