Tjenesterejse

Generelt 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

En tjenesterejse er en rejse i forbindelse med dit arbejde, som din arbejdsgiver har besluttet, at du skal foretage. Der kan være mange formål med en tjenesterejse. Det kan f.eks. være:
• At du skal til et vigtigt møde i en anden by eller bygd
• At du skal til en konference i en anden by eller bygd

Under tjenesterejsen betaler din arbejdsgiver for ydelserne til rejseomkostninger, ophold og dagpenge. Ydelserne er skattefrie.

Du får også løn, når du er på tjenesterejse.

Tjenestetid 

Når du er på tjenesterejse, er din arbejdsdag som udgangspunkt af normal længde. Almindeligvis er din arbejdstid på 40 timer om ugen. De 40 timer er fordelt, så du skal arbejde 8 timer alle hverdage – normalt i tidsrummet mellem 7.00 og 17.00.

Da du får løn for at rejse kan det forventes af arbejdsgiveren, at du er til rådighed og, såfremt det er muligt, udfører arbejdsopgaver under rejsen.

Rejsetiden beregnes fra tidspunktet for afgang fra dit hjem/arbejdsplads til du ankommer til din endelige destination. Det samme gælder for returrejsen, så rejsetiden starter fra du forlader hotellet/arbejdspladsen til du ankommer til dit hjem/arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler i din overenskomst, som regulerer din arbejdstid på tjenesterejser.

Undtagelser
Når du er på tjenesterejse, skal du som regel arbejde det samme antal timer om dagen, som du plejer at gøre. Der er dog undtagelser:
• Rejsedagene på hverdage anses som udgangspunkt som værende en fuld arbejdsdag – også selvom rejsen tager mere eller mindre end 8 timer
• Rejsedagene i weekender eller på helligdage anses som udgangspunkt som værende beordret merarbejde, og skal registreres for det reelle antal timer

Er du på tjenesterejse hen over en weekend, tæller weekenden normalt ikke med som tjenestetid. Weekenden tæller kun som tjenestetid, hvis din arbejdsgiver har beordret dig til at arbejde i weekenden. I så fald kan du også have ret til betaling for merarbejde.

Du har ret til dagpenge i weekenden – også selvom du ikke arbejder i weekenden.

Hvis du er på tjenesterejse hen over en fridag, der er sikret igennem din overenskomst, har du ret til at få fridagen erstattet på et senere tidspunkt. Dette gælder dog kun, hvis du arbejder på din fridag, da det ellers skal betragtes som en almindelig fridag uanset, at du ikke er hjemme hos dig selv og holder fri.

Dagpenge 

Når du er på tjenesterejse, og er væk fra din bopæl i mere end 5 timer, har du ret til dagpenge. Dagpenge skal dække de ekstra omkostninger til mad og drikke, der er forbundet med at være væk fra hjemmet.

Dagpenge bliver typisk udbetalt sammen med din løn, men din arbejdsplads kan have en anden politik.

Hvor meget du får i dagpenge, afhænger af:
• Hvor længe du er af sted. Du får udbetalt dagpenge per påbegyndt halve døgn
• Hvor meget forplejning din arbejdsgiver har betalt for. Har din arbejdsgiver betalt for dele af forplejningen, trækkes det fra dine dagpenge
• Hvordan du er indkvarteret. Betaler din arbejdsplads ikke for ophold på hotel eller anden indkvartering, mens du er på tjenesterejse, kan du få nattillæg. Dette tillæg gives også, hvis du f.eks. overnatter ved familie

Rejser du f.eks. den 3. marts kl. 10.00 og kommer tilbage den 5. marts kl. 12.00, skal du have dagpenge for 5 halve døgn. Hvis du overnatter på hotel, hvor der er morgenmad med i prisen, skal morgenmaden trækkes fra dine dagpenge.

Hvis du er på tjenesterejse i mere end 29 døgn, reduceres dine dagpenge med 1/3 fra og med det 29 døgn. Hvis der er stillet køkkenfaciliteter til rådighed, nedsættes perioden til 15 dage, hvorefter dagpengesatsen reduceres med 1/3.

Dagpenge er skattefri
Dagpengesatserne reguleres den 1. april og 1. oktober hvert år.

Du kan se dagpengesatserne pr. 1. oktober 2016 her

Du kan se dagpengesatserne pr. 1. april 2017 her

Forsinkelse af tjenesterejse 

Bliver du forsinket under en tjenesterejse, dækker din arbejdsgiver de ekstra udgifter til f.eks. ophold og ekstra dagpenge. Din arbejdsgiver skal dog kun dække udgifterne, hvis du ikke selv er skyld i, at du er forsinket:
• Hvis dit fly f.eks. bliver aflyst på grund af vejret, vil du få ekstra dagpenge og betaling for dit ophold, indtil du kan komme tilbage på arbejde
• Når du derimod ikke dit fly, fordi du f.eks. har sovet for længe, får du ikke dækket nogen ekstra omkostninger – heller ikke betaling af en ny flybillet

Det kan aftales med din arbejdsgiver at du står til rådighed indtil du kan komme tilbage på arbejdet. I så fald får du også løn i ventetiden.

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl