Boligstøttehuse – Klage

Boligstøttehuse – Klage 

Et boligstøttehus er et hus, som er blevet bygget med midler fra boligstøtteordningen. Det vil sige, at husejeren har lånt penge fra Landskassen efter boligstøtteordningen til at bygge huset. Det er INI, der administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det er derfor også INI, der behandler alle dine sager vedrørende dit boligstøttehus.

Du har som boligstøttehusejer ret til at klage over INIs behandling af en sag. Det kan f.eks. være afgørelser vedrørende:

  • Ansøgning om ejerskifte
  • Ansøgning om opgørelse af lån
  • Ansøgning om tilskud eller lån til forbedringer
  • Ansøgning om afdragsordning


Vil du klage over en afgørelse truffet af INI, skal du skrive en skriftlig klage. Klagen skal som minimum indeholde:

  • Dine kontaktoplysninger
  • En beskrivelse af den afgørelse du vil klage over


Herudover bør du vedlægge alle de dokumenter, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være:

  • Din oprindelige ansøgning
  • Den afgørelse du vil klage over


Du skal sende eller aflevere klagen og alle relevante bilag til din lokale INI boligbutik.

Relaterede artikler

INI A/S
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl