Boligstøttehuse – Udlejning af

Boligstøttehuse – Udlejning af 

Et boligstøttehus er et hus, som er blevet bygget med midler fra boligstøtteordningen. Det vil sige, at husejeren har lånt penge fra Selvstyret til at bygge huset og at Selvstyret har pant i huset. Indtil lånet er nedskrevet eller betalt tilbage, har man derfor visse forpligtelser over for Selvstyret. INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som boligstøttehusejer.

Skal du flytte fra dit boligstøttehus for en kortere periode, kan du udleje dit hus. Det kan f.eks. være på grund af:

 • Uddannelse
 • Arbejde
 • Anstaltanbringelse
 • Andet


Du kan kun udleje dit boligstøttehus for 1 år ad gangen. Ved udlejning i forbindelse med uddannelse et andet sted, kan tilladelse gives for hele perioden. Vil du gerne forlænge lejeperioden, skal du altså søge om det igen hvert år. Som udgangspunkt kan du maksimalt udleje dit hus i 3 år, og der ydes ikke boligbørnetilskud i lejeperioden.

Mens du udlejer dit hus, modtager du stadig terminsregningerne. Det gør du fordi:

 • Det er dit hus
 • Du stadigvæk har ansvaret for huset og for at terminsregningerne bliver betalt


Lejeren af dit hus kan søge om boligsikring hos kommunen ved at fremvise lejekontrakten.


Betingelser
For at kunne udleje et boligstøttehus skal:

 • Udlejningen godkendes af INI
 • Huset være forsikret


Ansøgning
Vil du udleje dit boligstøtte- eller selvbyggerhus, skal du lave en ansøgning, som du skal aflevere til din lokale INI boligbutik. I ansøgningen skal du skrive:

 • Hvornår huset skal udlejes fra og til
 • Hvorfor huset skal udlejes
 • Din nye adresse
 • Navn og fødselsdato på den, der skal leje huset
 • Lejerens 3 seneste lønsedler
 • Plan og betaling for vedligeholdelse af huset i lejeperioden


Sammen med ansøgningen skal du vedlægge:

 • Kopi af kommunens tildeling af boligsikring, hvis lejeren får boligsikring
 • Seneste kvittering for betalt bygningsforsikring


INI kan være behjælpelig med at beregne lejens størrelse og lave en lejekontrakt, som både du og lejeren skal underskrive og sende retur til INI.

Relaterede artikler

INI A/S
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl