Ejerskifte af boligstøttehuse – Ansøgning om

Ejerskifte af boligstøttehuse – Ansøgning om 

Et boligstøttehus er et hus, som er blevet bygget med midler fra boligstøtteordningen. Det vil sige, at husejeren har lånt penge fra Landskassen til at bygge huset. Indtil man har betalt hele lånet tilbage, har man derfor visse forpligtelser over for Selvstyret. INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som boligstøttehusejer.

Ejerskifte af boligstøttehuse kan foregå på flere måder. Oftest sker ejerskiftet dog på uændrede lånevilkår. Det vil sige, at den som overtager huset samtidig overtager indestående lån samt de pligter og rettigheder, som den tidligere ejer havde.


Betingelser
For at kunne overtage et boligstøttehus på uændrede vilkår:

  • Skal du være fyldt 18 år
  • Må du ikke have et boligstøttehus i forvejen
  • Skal du ville bo i huset


For at kunne overdrage dit boligstøttehus til en anden, må du ikke have restancer for dine terminsydelser.


Ansøgning
Er du interesseret i at søge om at overtage et boligstøttehus, skal du udfylde en ansøgningsblanket. På blanketten står der, hvad du skal lægge ved ansøgningen. Sammen med den person, som du overtager boligen fra, skal du også udfylde et skøde.
Du kan finde både ansøgningsblanketten og skødet her på siden under blanketter.

Du skal aflevere eller sende ansøgningen, alle relevante bilag samt det originale skøde til din lokale INI boligbutik. Du kan også henvende dig til boligbutikken for at få hjælp til at lave ansøgningen.

Det er vigtigt, at du husker at vedlægge alle de rigtige dokumenter. Hvis INI ikke har modtaget alle bilag 4 uger efter, du har afleveret ansøgningen, bliver din ansøgning sat i bero.

Hvis du lever op til kravene, vil INI godkende ansøgningen og skødet. Derefter sender INI skødet til registrering hos Registreringskontoret. Det betyder, at du bliver registreret som ejer af huset og efterfølgende får tilsendt terminsregningerne. INI meddeler også kommunen om ejerskiftet.

Du skal selv sørge for at tilmelde el, vand og varmemålerne hos Nukissiorfiit og få tegnet forsikring.

Relaterede artikler

INI A/S
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl