Separation

Generelt 

Ønsker du, din ægtefælle eller jer begge ikke at fortsætte samlivet, har I ret til separation. Under normale omstændigheder skal I være separeret i mindst 6 måneder, inden I kan søge om skilsmisse.

Når I separeres, bortfalder de fleste af ægteskabets/registreret partnerskabs juridiske virkninger. Det gælder formuefællesskabet, den gensidige arveret og den gensidige troskabspligt. I er dog stadig gift/registreret med hinanden.

Hvis I genoptager eller fortsætter samlivet under separationen, bortfalder separationen, og alle ægteskabets/registreret partnerskabs juridiske virkninger træder i kraft igen.

I kan ikke have en separationssag kørende i kredsretten og hos Rigsombudsmanden samtidig.

Ansøgning 

Separation kan enten bevilges af Rigsombudsmanden eller afgøres ved dom i kredsretten.

I kan blive separeret ved Rigsombudsmanden i Grønland hvis:
  • I begge ønsker at blive separeret
  • I er enige om vilkårene for separationen

I skal henvende jer til kredsretten, hvis enten:
  • Kun den ene af jer ønsker at blive separeret
  • I ikke kan blive enige om vilkårene

Vil I søge om separation hos Rigsombudsmanden, skal I benytte et ansøgningsskema.

Du kan finde ansøgningsskemaet på Rigsombudsmandens hjemmeside.

Du kan også hente ansøgningsskemaerne hos Rigsombudsmanden i Grønland eller hos politiet uden for Nuuk.

Sammen med ansøgningen skal I vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter I skal vedlægge. Rigsombuddet kan ikke behandle jeres sag, hvis I ikke har vedlagt alle de rigtige dokumenter.

Hvis I bor i Nuuk, skal I sende ansøgningsskemaet samt alle de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden. Bor I uden for Nuuk, skal I aflevere det til politiet.

Vilkårsforhandling 

Når I har afleveret ansøgningsskemaet til politiet eller Rigsombudsmanden, vil I blive indkaldt til vilkårsforhandling. Til vilkårsforhandlingen gennemgås og opnås der eventuelt enighed om:
  • Forældremyndighed
  • Børnebidrag
  • Ægtefællebidrag
  • Retten til eventuel fælles lejebolig

Efter vilkårsforhandlingen behandler Rigsombuddet sagen, og I får tilsendt en separationsbevilling eller et afslag. I er først separeret, når I modtager en separationsbevilling fra Rigsombudsmanden.

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: http://www.avannaata.gl

Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl