Aalisarnermut akuersissummik qinnuteqarneq

Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

Aalisarnermut akuersissut tassaavoq inuussutissarsiutigalugu aalisarnermik ingerlatsisinnaanermut akuersissut. Kikkulluunniit aalisakkanik suugaluartunilluunniit pisassiineq aqqutigalugu killilersuiffigineqartunik inuussutissarsiutigalugu aalisarnermik ingerlatsiumasut, akuersissummik peqartussaapput. Inuttut kisimiittutut imaluunniit ataatsimoortuni kisimiittutut, piginneqatigiilluni umiarsuaatilittut soorlu aktieselskabitut, anpartselskabitut, andelselskabitut akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit.

Aalisarnermut akuersissutit assigiinngitsut sisamat (4) tunniunneqartarput:
• 1) Pisassatut amerlanerpaamik annertussusileriikkanik piffissami killilerneqareersumi akuersissutit
• 2) Pisassatut amerlanerpaamik annertussusileriikkanik piffissami killilerneqanngitsumi akuersissutit
• 3) Pisassatut amerlanerpaamik annertussusilerneqanngitsunik piffissami killilerneqareersumi akuersissutit
• 4) Pisassatut amerlanerpaamik annertussusilerneqanngitsunik piffissami killilerneqanngitsumi akuersissutit

Nunanit allanit aalisartut Naalakkersuisunit akuersissummik tunineqaqqaartigatik, Kalaallit Nunaata imartaani aalisarsinnaanngillat.

Aalisariutit Kalaallit Nunaata sineriaani inuussutissarsiutigalugu aalisarsinnaasut makkuupput:
• Umiatsiaaqqat akuerisat annerpaamik 6 meter-iussapput taannaluunniit ataallugu
• Sinerissap qanittuani qaleralinniarnermi aalisariutit Qeqertarsuup Tunuani, Uummannap Upernaviullu aqutsiveqarfiini, angissusaat annerpaamik 19,99 BRT/31,99 BT imaluunniit ataallugu angitigissapput
• Sinerissap qanittuani aalisariutit angissusaat annerpaamik 75 BRT/120 BT imaluunniit mikinerusut saarullinniarnermut, qaleralinniarnermut aamma raajarniarnermut aalisakkallu allat
• Avataasiorluni aalisariutit angissusaat annerpaamik saarullinniarnermi, qaleralinniarnermi, raajarniarnermi, avaleraasartorniarnermi allanillu aalisarnermi 75 BRT/120 BT-mit anginerussapput

Raajarniarnermi qaleralinniarnermilu maleruagassat immikkut ittut atuupput.

Piumasaqaatit pisussaaffiillu 

Inuussutissarsiutigalugu aalisartut taamaallaat aalisarnermut akuersissummik qinnuteqarsinnaapput. Inuussutissarsiutigalugu aalisartutut akuerineqarsinnaajumaguit akuersissummik peqassaatit. Akuersissummik pisinnaajumaguit piumasaqaatit pingasut (3) eqquutsissavatit:
• Kalaallit inuiaqatigiivinut aalajangersimasumik attuumassuteqassaatit
• Kalaallit Nunaanni ukiuni kingullerni marlunni inuit allattorsimaffianni najugaqartutut nalunaarsorsimassaatit
• Kalaallit Nunaanni ukiuni kingullerni marlunni tamakkiisumik akileraartarsimassaatit

Maleruagassalli taakku avaqqunnissaannut immikkut ittumik akuerineqarnissat pisuni immikkuullarissuni qinnutigisinnaavat.

Aalisarnermut akuersissut inuup nammineq pigisussaavaa aalisakkamullu akuersissummi allanneqarsimasumut taamaallaat atuulluni. Tamanna isumaqarpoq:
• Inuk alla illit aalisariutaatit atorlugu aalisarpat, inuup taassuma aalisariut attartussavaa attartortorlu nammineq akuersissuteqassalluni. Akuersissummi aalisariut ersarissumik allaqqassaaq tunisinermi takutinneqassagami
• Ilittulli aalisakkanik illit aalisarniakkavit assinganik aalisarnissamut akuersissummik peqartumut piginneqatigiinnut imaluunniit suliffeqarfimmut arlaannut ilanngukkuit akuersissut pigisat annaassavat. Tassami aalisakkanut assigiinnut akuersissutit arlallit atorsinnaanngilatit
• Akuersissut pigisaq allanut attartortinneqarsinnaanngilaq

Pisussaaffiit
Aalisarnermut akuersissummik peqaruit pisussaaffigaat:
• Aalisartillutit akuersissut paarissallugu, piniarnermut nakkutilliisup imaluunniit sakkutuut imarsiortut piumasarippassuk takutissinnaaniassagakku
• Aalisakkanut illit aalisarniakkannut aalisarnermi periusereqqusaasunik eqquutsitsineq
• Aalisakkanut ataasiakkaanut atatillugu aalisarnermi atortoreqquneqartut atornissaat
• Sumiiffinnut aalisarfigeqqusaasunut assigiinngitsunut piumasaqaatinik eqquutsitsineq
• Tunisinitit tamaasa akuersissutip pigisavit takutinnera
• Pisarineqartunik umiarsuup allattuivii atorlugit imaluunniit tunitsivimmut toqqaannartumik nalunaarutiginninneq

Maleruagassat aalisarnermut atuuttut eqquutsinngikkukkit, akuersissut pigisat annaaratarsinnaavat. Tamanna pisinnaavoq assersuutigalugu akuersissummi pigisanni allaanerusunik aalisakkanik aalisaruit imaluunniit amerlavallaartunik pisaqarsimaguit.

Aalisarnermut akuersissut pigigukku piginngikkukkuluunniit, aalisakkanik ataasiakkaanik aalisarnermi periusereqqusaasut atortoreqqusaasullu aamma sumiiffiit pillugit maleruaqqusat tamatigut eqquutsittussaavatit.

Qinnuteqarneq  

Ulloq 1. februar 2017 aallarnerfigalugu kommunerisanni qaleralinnut, saarullinnut, nipisannut kapisilinnullu umiatsiaaqqamut akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit. Akuersissut taama ittoq 2016-imi pigigukku, 2017-imut kommunerisanni akuersissut ingerlaannaq atuutilersissinnaavat.

Aamma 2016-imi taama ittumik akuersissummik peqarsimanngikkuit, 2017-imut umiatsiaaqqamut akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit. Akuersissummut qinnuteqaatinnut ilanngullugu imarsiornermut ilinniakkannit ilinniagaqarnermut uppernarsaatit nassiutissavatit. Piumasaqaatit tamaasa eqquutsikkukkit, akuersissut ernerlutit atuutsilersinneqarsinnaavoq.

Tamanna isumaqarpoq 1. februar 2017-ip kingorna qinnuteqaatit Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiuttariaqanngilat. Taamaallaat qinnuteqaativit suliarineqarnissaanut kommunerisanni innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit inuussutissarsiornermut siunnersortimut saaffiginniinnassaatit.

Umiatsiaaqqamut akuersissummut tunngatillugu piumasaqaatit tamaasa eqquutsinngikkukkit, qinnuteqaativit suliarineqarnissaanut Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut ingerlateqqinneqassaaq.

Aalisariutinut 6 meter-it sinnerlugit angissusilinnut qinnuteqaatit kommuninit Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut ingerlateqqinneqartassapput.

Akuersissut qinnutigisinnaavat:
• Inuttut ataasiakkaatut
• Piginneqatigiilluni umiarsuaatilittut
• Suliffeqarfittut

Aalisarnermut akuersissut makkuninnga aalisarnermi atuuppoq:
• Aalisakkat aalajangersimaqqissaartut aalisarneranni
• Sumiiffimmi aalajangersimaqqissaartumi aalisarnermi
• Ukiumi ataatsimi 1. januar-imit 31. december tikillugu

Aalisakkanik assigiinngitsunik arlalinnik aalisarnissaq kissaatigigukku, aalisakkat assigiinngitsut aalisarumallugit kissaatigisatit tamakkerlugit aalisarsinnaanissaannut akuersissummik qinnuteqassaatit.

Aalisarnermut akuersissut qinnuteqaatigigukku qinnuteqarnermut immersugassaq immersussavat:
• Sinerissamut qanittumi aalisarnermik ingerlataqaruit, illit kommunerisanni inuussutissarsiornermut allaffimmi qinnuteqarsinnaavutit. Inuussutissarsiutigalugu aalisartunut piumasaqaatit eqquutsikkukkit, aalisarnermut akuersissut inuit allattorsimaffianni najukkatut illit nalunaarsukkannut nassiutsissinnaavat
• Nunatta imartaani imaluunniit nunat allat imartaanni avataasiorluni aalisarnermik ingerlatsiguit, taamatuttaaq akuersissummik qinnuteqaatit Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiutissavat

Malugiuk
Angallat imaluunniit angallatit akuersissummi pigisanni allaqqasut taamaallaat atorlugit tunisisinnaavutit. Tassa imaappoq umiatsiaaraq, qimussit imaluunniit aalisariut imaluunniit aalisariutit aalisarnermut atortarukkit, akuersissummi pigisanni allaqqassapput.

Eqqaamassavat aalisarnermut akuersissummi pigisanni paasissutissat atuukkunnaarpata taakku Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut nalunaarutigissagakkit. Assersuutigalugu imaassinnaavoq akuersissummi pigisanni allaqqasumit angallammik allamik atorlutit aalisarnermik kissaateqartutit.

Akuersissutip allanngortinnera pillugu paasissutissat atuakkit

Naammagittaalliuuteqarneq  

Qinnuteqarsimaguit akuersissummullu qinnuteqaatit itigartinneqarsimappat, itigartitsineq pillugu naammagittaalliuuteqarsinnaavutit.

Naammagittaalliuutit allagaassaaq tamatumanilu sooq sunalu pillugu naammagittaalliornerlutit allassavatit. Eqqaamassavat aalajangiinerup naammagittaalliuutigisimasavit assilinera aamma ilanngutissagakku.

Naammagittaalliuutit allaganngugaq Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiutissavat.

Naammagittaalliuutit Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup suliarissavaa. Naalakkersuisoqarfik allanik apeqqutissaqarpat attavigineqarumaarputit. Suliakkiissutit suliarineqareeriarpat naammagittaalliuutit pillugu akissutisissaatit.

Aalajangiineq Naalakkersuisoqarfimmeersoq naammaginngikkukku, suliassiissutit Ombudsmand-imut saqqummiussinnaavat imaluunniit aalajangiineq eqqartuussivikkoortumik misilinneqarnissaa anguniarsinnaavat.

Allaaserisat attuumassutillit

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Nittartagaq: www.avannaata.gl

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl