Registrering og afmelding af påhængsvogn

Generelt 

Påhængsvogne er alt hvad der sættes bag på eller foran på et motorkøretøj, og som ikke selv kan køre. Det kan f.eks. være små trailere og ladvogne til biler, atv’er og traktorer og store anhængere til lastbiler.

Påhængsvogne, der anvendes på veje, pladser og andre områder, som benyttes til almindelig færdsel skal være registreret og forsynet med nummerplade. Påhængsvogne, der anvendes ved ensomt beliggende bebyggelser, som f.eks. fåreholdersteder, skal også være registreret.

Påhængsvogne, der udelukkende anvendes på afspærrede områder, hvortil offentlig adgang er hindret, som f.eks. byggepladser, behøver ikke at være registreret. Ligeledes behøver påhængsvogne, der kun anvendes i øde områder ikke at være registreret. Anvendes påhængsvognen imidlertid også til eller fra det øde område, skal det være registreret.

Betingelser 

Nummerplade
Sammen med registreringsattesten fra politiet får du udleveret 1 nummerplader, som skal monteres bag på påhængsvognen.

Afgift 

Du skal i øjeblikket ikke betale afgift for registrerede påhængsvogne. Hvis der senere kommer vægtafgift på påhængsvogne, vil Selvstyret oplyse om dette.

Registrering og afmelding 

Registrering
For at registrere din påhængsvogn skal du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
  • Påhængsvognen. Ved registreringen vurderer politiet om påhængsvognen er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og tegngivningsapparat
  • En udfyldt og underskrevet registreringsblanket

Registreringsblanket

Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Hvis du ikke bor i en by med politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din påhængsvogn.

Afmelding
Hvis du ikke længere ønsker at have din påhængsvogn registreret, skal du afmelde det. Det skal du f.eks. gøre, hvis du sælger det. Det er herefter den nye ejers pligt at registrere påhængsvognen i sit navn.

For at afmelde dit påhængsvogn skal du aflevere nummerpladen til politiet.

Har du ikke afmeldt din påhængsvogn, inden du sælger den, skal den nye ejer hurtigst muligt registrere vognen i sit eget navn. Når den nye ejer har registreret vognen i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at den ikke længere er registreret i dit navn. Har du ikke modtaget en meddelelse fra politiet kort efter du har solgt din påhængsvogn, bør du derfor kontakte køberen.

Procedurer 

Registreringsattest
Hvis politiet vurderer at alt er korrekt, udsteder politiet en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsnummer eller policenummer fremgår af registreringsattesten.

Ændring 

Hvis der sker ændringer i dine forhold, skal du henvende dig til den nærmeste politistation og få rettet oplysningerne i registreringsattesten.

Frister 

Sker der et ejerskifte skal det snarest muligt og senest 3 uger efter ejer – eller brugerskiftet meddeles medmindre køretøjet inden afmeldes.

Klage 

Der kan klages til den lokale politistation eller til Politimesteren i Grønland.
Hovedstation Ilulissat
Postboks 505
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 14 22
Fax: (+299) 94 44 04
Mobil: (+299) 54 38 22
E-mail: grl-ilulissat@politi.dk