Forældre til udsatte børn og unge – Rettigheder

Forældre til udsatte børn og unge – Rettigheder 

Synes du, at det er svært at give dit barn den omsorg, dit barn har brug for, eller frygter du, at dit barn har problemer med f.eks. misbrug, er der forskellige tilbud om hjælp. Du kan:

  • tale med sundhedsplejersken
  • tale med dit barns pædagog i børnehaven
  • tale med dit barns lærer i skolen
  • kontakte en sagsbehandler i kommunen


Er det ikke nok at tale med kommunen, kan kommunen lave en undersøgelse for at vurdere, hvordan du og dit barn kan få hjælp. Det kan være, at dit barn har brug for at dyrke idræt, få en plads i en særlig institution eller få en speciel støtte i skolen.

Det kan også være, at du eller I som forældre selv har brug for hjælp. Drikker I for meget, eller har I svært ved at styre jeres barn i hverdagen, kan kommunen hjælpe jer med problemet, så I og jeres barn kan få hverdagen til at fungere.


Rettigheder ved uenighed med kommunen
Kommunen kan i nogle tilfælde mene, at dit barn har brug for hjælp, selvom du mener det modsatte. For eksempel kan kommunen vurdere, at dit barn har brug for at blive placeret uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. Sker det, har du nogle særlige rettigheder:


Rettigheder ved tvangsanbringelse
Før dit barn bliver anbragt, skal kommunen kende din opfattelse af situationen. Og kommunen skal give dig mulighed for at udtale dig til socialudvalget. Det kan være svært at overskue reglerne, og det kan også være, at du er utilfreds med den måde, kommunen behandler jer på, mens kommunen vurderer, om dit barn skal anbringes. Derfor har du krav på at få en bisidder, der kan hjælpe dig. Det giver dig mulighed for at koncentrere dig om at hjælpe dit barn eller finde løsninger på dine egne problemer.


Rettigheder ved akut anbringelse
Hvis kommunen har anbragt dit barn akut, skal du have besked om afgørelsen senest 24 timer efter, det er sket. Kommunen skal lave en handleplan for dit barn senest 14 dage efter, dit barn er anbragt.

Du har krav på, at dit syn på sagen står i handleplanen.


Mulighed for at klage
Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med en begrundelse og en klagevejledning. Hvis du mener, kommunens afgørelse er forkert, kan du klage over den.

Relaterede artikler

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl