Barselsdagpenge – Beløb og udbetaling

Barselsdagpenge – Beløb og udbetaling 

Barselsdagpenge er en økonomisk hjælp forældre og adoptivforældre kan få i forbindelse med deres barselsorlov. Der er forskellige regler for, hvad man kan få i barselsdagpenge.

Hvis du er lønmodtager

  • Barselsdagpengene svarer til mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder over 18 år efter SIKs overenskomst. Beløbet svarer til det antal timer, du har arbejdet i de seneste 13 uger, dog højst 40 timer om ugen


Hvis du er under uddannelse

  • Barselsdagpengene svarer til din uddannelsesstøtte, praktikløn eller praktikstøtte inklusiv de børnetillæg, du hidtil har modtaget og et ekstra børnetillæg for dit nye barn


Hvis du er selvstændig eller bor sammen med en selvstændig

  • Barselsdagpengene svarer til 182 timer i de sidste 13 uger. Det vil sige 14 timer per uge. Hvis din indtægt har været højere, skal du dokumentere det, for eksempel med indhandlingssedler


Udbetaling
Du får dine barselsdagpenge udbetalt hver 14. dag.


Bemærk
Du skal være opmærksom på, at barselsdagpenge er skattepligtige.

Relaterede artikler