$name

 • Akileraartarneq, akitsuutit pisortanullu akiitsut

  Kinaluunniit akissarsialik namminersorlunilu inuussutissarsiutilik akileraartartussaavoq. Uani akileraartarneq akitsuutillu pillugit apeqqutit amerlanerit akissutissarsisinnaavatit. Aammattaaq pisortanut akiitsoqaruit akiligassavillu qanoq namminerisamik akilertarsinnaaneritit iluaqutaasinnaasunik paasissutissaqarluni.

 • Assartuineq angallassinerlu

  Angalassavit pas-sillu nutartigassaasoq paasillugu? Ilaasutullu suut pisinnaatitaaffigineritit eqqarsaatigisarpiuk? Nassiussiniarpilluunniit? Ataani sammisanut iserit apeqqutitillu akissutissarsillugit pas-sillu nutartertillugu.

 • Atuartitaaneq ilinniartitaanerlu

  Meeraqaruit meeqqat atuarfianni atuartumik, ilinniagaqarniarlutit qinnuteqarniaruit imaluunniit ilinniartuuguit, ilinniagaqarnersiutinik ilinniagaqarnermiluunniit aningaasanik atorniarnissamut qinnuteqarniaruit, imaluunniit ilinniagaqaqqinniaruit paasissutissat iluaqutaasinnaasullu pisariaqartut takukkit.

 • Ilageeqarneq

  Meeraqaruit kuisittussamik atertaartussamilluunniit, apersortissaguit katillutilluunniit, imaluunniit qanigisannik annaasaqarsimaguit uani paasissutissat arlallit iluaqutaasinnaasut nassaarisinnaavatit.

 • Ilaqutariinneq, meeqqat utoqqaallu

  Meeravissiartaarusukkuit imaluunniit angajoqqaanngorlaaguit meeqqallu meeqqerivimmiitittussanngorlugu, katikkusukkuit avikkusukkuilluunniit, utoqqalinersiaqaruit imaluunniit utoqqalisimallutit paaqqutarineqarnissamut pisariaqartitsiguit paasissutissat ikiorneqarnissamullu periarfissat pisariaqartut takukkit.

 • Ineqarneq nuunnerlu

  Illoqarpit, inissiani piginneqataavit, attartortuuit imaluunniit illumik sanaartorniarpit? Nuunnialerpit, ineqarnermut tapiissutinik qinnuteqarniarpit imaluunniit najugaqarnermut uppernarsaammik qinnuteqaannassavit, taava ataani sammisat akornanni akissutissannik ujaasigit.

 • Innuttaasunut

  Kommunimi sullinneqarnissannut innuttaasunut sullissivik aqqutissaavoq. Kommunimi assigiinngitsut iluani pingaarnertut ilusilersugaanera pillugu paasissutit ilitsersuutillu matumani takusinnaavatit.

 • Inuussutissarsiorneq

  Namminersortuuguit suliffeqarfimmilluunniit aallartitsissaguit, suliniutinut annikitsumik misissuinernut piiaanernullu soqutiginnikkuit, avammut nioqquteqarnissamut akuersissummik qinnuteqassaguit imaluunniit nioqqutissianik nutaanik ineriartortitsissaguit uani paasissutissat iluaqutaasinnaasut nassaarisinnaavatit.

 • Isumaginninnermut tunngasut

  Meeraaguit, inuusuttuuguit inersimasorluunniit ikiorneqarnissamik pisariaqartitsillutit uani paasissutissat iluaqutaasinnaasut nassaarisinnaavatit. Assersuutigalugu peqqutaasinnaavoq atornerlunneqarsimaneq innarluuteqarnerluunniit pillugit. Uani sukumiinerusumik ikiorseeriaatsit qanorlu ikiorserneqarsinnaanersutit atuarsinnaavat.

 • Kommuni pillugu paasissutissat

  Avannaata Kommunia 10.650-it missaani (2017) inuttussuseqarpoq taakku kommunimi illoqarfinni nunaqarfinnilu najugaqarput.
  Kommuni sisamanik illoqarfeqarpoq 23-nillu nunaqarfeqarluni.
  Illoqarfiit: Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq

 • Kulturi sunngiffillu

  Meeraaguit, inuusuttoq inersimasorluunniit nipilersornermik, eqqumiitsuliornermik timersornermilluunniit soqutiginnillutit, taava kulturikkut sunngiffikkullu assigiinngitsunik periarfissaqarputit uani atuarsinnaasannik. Aamma peqatigiiffimmik aallartitsiniaruit ingerlatsillutilluunniit imaluunniit suliniutinut tapiiffigineqarnissannik pisariaqartitsiguit paasissutissanik iluaqutaasinnaasunik nassaarsinnaavutit.

 • NemID

  Sullissivik.gl-imi imminut sullinniaruit NemID-mik peqartariaqarputit. NemID pillugu uani paasissutissat iluaqutaasinnaasut nassaarisinnaavatit. Assersuutigalugu NemID sunaanersoq, qanoq pissarsisinnaanersutit, qanoq atorsinnaanerit qanorlu iliussanersutit NemID pigisat annaassagukku.

 • NemPost

  NemPosti e-mailitut aaqqiissutaavoq isumannaatsoq aamma akeqanngitsoq, Namminersorlutik Oqartussanit neqeroorutaasoq. Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsiviinik tamanik e-mailikkut isumannaatsumik attaveqaqateqarnissannut NemPostip periarfissippaatit. Tamanna ima paasisariaqarpoq qangatut allakkatut atsiukkatut atuussinnaassusilimmik e-mailikkut nassitsisinnaasutit.

 • Peqqissuseq napparsimanerlu

  Napparsimalersimaguit nunatsinnilu nunaniluunniit allani ikiorserneqarnissaq pisariaqartillugu, imaluunniit qanigisamik annaasaqarsimaguit uani paasissutissat arlallit iluaqutaasinnaasut nassaarisinnaavatit.

 • Politiit eqqartuussiveqarnerlu

  Biilimik ingerlatsisinnaaneq ilinniarniarukku, qamutinik ingerlatitsissutinik nutaanik pisaarsimaguit, aallaammik piniummik nunamut eqqussiniaruit nunamiilluunniit annissillutit, pas-imik nutaamik pissarsiniaruit imaluunniit pinerluuteqarsimanermut uppernarsaativit assinga pissarsiariniarukku uani paasissutissat iluaqutaasinnaasut nassaarisinnaavatit.

 • Politikki

  Kommunalbestyrelsip politikkikkut sulinera kommunemilu politikkikkut ataatsimiititaliai pillugit.

 • Qinersineq

  Inatsisartunut, Kommunalbestyrelsimut imaluunniit Folketingimut qinersinissami qineqqusaassaguit qinersillutilluunniit uani paasissutissat arlallit iluaqutaasinnaasut nassaarisinnaavatit.

 • Sulineq

  Suliffissaaleqivit ikiorneqarnissannillu pisariaqartitsivit? Nutaamik suliffissarsiorpit suliffeqarlutilluunniit sulisorisanullu politikki imaluunniit kattuffiit isumaqatigiissuteqarfigineqarsimasut pillugit paasisaqarnerorusullutit? PKU-mi aamma AMA-mi pikkorissarnerit pillugit paasisaqarnerorusuppit, taava ataani sammisani sukumiinerusumik atuarsinnaavutit.

 • Teknik avatangiisillu

  Illumik sanaartorniaruit qanoq iliussanerlutit, eqqagassatit qanoq pissaneritit, umiatsiaatilittut suut periarfissarineritit imaluunniit qimminik qimuttunik piginnittuunermi malittarisassat suut atuunnersut pillugit atuarit.

 • Aallaaniarneq, piniarneq aalisarnerlu

  Inuussutissarsiutigalugu piniartuuguit imaluunniit inuussutissarsiutigalugu aalisartuuguit, aallaaniartaruit imaluunniit sunngiffinni aalisartaruit, takornariaaguit Kalaallillu Nunaanni aallaaniarusullutit, imaluunniit piniagassat assigiinngitsut pillugit immikkut maleruagassartai takujumallugit paasissutissat iluaqutaasinnaasullu takukkit.