Job
Allagarsiuteqqitaq Saqqami Meeqqerivik Pakkutaq aqutsisoq

Meeqqerivik Pakkutaq Avannaata Kommuniani Saqqami aqutsisumik 1. juli 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pisortassarsiorpoq.
Aqutsisup qaninnerpaatut qullersarisaa tassaavoq Avannaata kommuniani Ilulissaniittumi Kultureqarnermut Sunngiffimmilu Fagchef-i.

15. juni 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommunia Uummannami Majoriaq ilinniartisisumik ilinniartitsisussarsiorpoq

Avannaata Kommuniani Uummannami Majoriami ilinniartitsisutut atorfik 1. August 2018 aallarnerfigalugu inuttassarsiuunneqarpoq. Atorfik meeqqat atuarfiat suleqatigalugu Majoriami atorfiuvoq, tassa meeqqat atuarfianit atorfinitsinneqaraluarluni piffissaq atuartitsiviusoq tamakkerluni Majoriami ingerlanneqassammat.

Fagini ukunani atuartitsisinnaassaatit:
• Qallunaatut
• Tuluttut

1. juni 2018
Atorfiit takuuk
Job
Uummannami Meeqqerivik Dr. Ingrid perorsaasumik pissarsiorpoq

Avannaata Kommuniani, Uummannami Meeqqerivik Dr. Ingrid-mi perorsaasumik, pissarsiorpoq 01. Juli 2018 atorfinittussamik pissarsiorpoq.
Perorsaasup qaninnertut qullersarissavaa Uummannami Meeqqerivik Dr. Ingrid-mi aqutsisoq.

1. juni 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata kommunia Upernavimmi Suliniutinut aqutsisussarsiorpoq

Upernavimmi immikkoortoqarfitsinnut najugarisaq qimannagu suliniutinut aqutsisutut, Qaanaamilu nakkutiginnittussamik, atorfik piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit inuttassarsiorneqarpoq.
Avannaata Kommuniani immikkoortoqarfiit allat suleqatigalugit suliniutinut aqutsisoq ulluinnarni sa-naartukkatut suliat Upernavimmi/Qaanaami isumagissavai sumiiffinni ingerlatsinikkut akisussaasut suleqatigalugit.

30. maj 2018
Atorfiit takuuk
Job
Sanaartornermut sullissisoq Teknikeqarnermut ingerlatsivimmut

Avannaata Kommunia, Ilulissani teknikkeqarnermut ingerlatsivimmi, sanaartornermi sullissisutut atorfik piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit inuttassarsiorneqarpoq.

30. maj 2018
Atorfiit takuuk
Job
Avannaata Kommunianut Ilulissanut nunaminertalerisut

Avannaata Kommuniata pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfiani nunaminertalerisutut atorfiit marluk inuttassarsiorpagut. Qaninnertut aqutsisorissavat Pilersaarusiornermi pisortaq, ulluinnarnilu qaninnertut pisortarissavat Sanaartornermut illoqarfiullu ilaanut pilersaarusiornermut Fagchef-i, atorfiit 1. Juni 2018 imaluunniit piaartumik inuttalerusuppagut

28. maj 2018
Atorfiit takuuk
Job
Uummannami Isumaginninnermi allaffimmi immikkoortortami pisortaq

Avannaata Kommuniani immikkoortortami pisortatut atorfik inuttassarsiorneqarpoq
1. juni 2018 atorfinittussamik imaluunnit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Atorfik allaffissornikkut inississimavoq Uummannami illoqarfiani tassanilu nunaqarfittai ilan-ngullugit isumaginninnermut attuumassuteqartunut akisussaaffeqassalluni.

27. maj 2018
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani atuareernerup kingorna ornittakkami Tikiusaami isumaginninnermut ikiortimik imaluunniit, isumaginninnermut assistent-mik pissarsiorpoq

Avannaata Kommuniani, Ilulissani atuareernerup kingorna ornittakkami Tikiusaami isumagininnermut ikiortimik imalt. Isumaginninnermut assistent-mik, atorfinittussamik pissarsiorpoq. Socialhjælperip imaluunniit socialassistent qaninnertut qullersarissavaa Ilulissani tikiusaami aqutsisoq.

27. maj 2018
Atorfiit takuuk