airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Illumik piginnittup pisussaaffii pisinnaatitaaffiilu

Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

Inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliaq tassaavoq inissialiornermut tapiissuteqartarneq pillugu aaqqiissummit aningaasaliisoqarneratigut sanaartorneqartoq. Tassa imaappoq, illup sanaartornissaanut illumik piginnittoq Namminersorlutik Oqartussanut aningaasanik taarsigassarsisimavoq, taamaalillutillu Namminersorlutik Oqartussat illumut qularnaveeqqusiipput. Taarsigassarsiat nalikillilerneqarnissaasa imaluunniit akilerneqarnissaasa tungaannut Namminersorlutik Oqartussanut aalajangersimasunik pisussaaffilersuisoqarpoq.

Inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliornermut aaqqiissut Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit INI-mit aqunneqarpoq taamaattumillu taarsigassarsinermi assigiinngitsunut tunngasut isumagisaralugit, assersuutigalugu taarsigassarsititsineq taarsigassarsianillu allanngortitsineq, akiligassanik nassiussineq nukingisaarinerlu kiisalu illunik tunniussineq aamma taarsigassarsianik isumakkeerinninneq. Tamanna ima paasisariaqarpoq, inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliamik pigisaqartutut illit INI attaveqarfigisassarivat.

Namminersorlutik Oqartussat akiligassat akilersornissaannik akilersuisarmata, Namminersorlutik Oqartussanut tunngatillugu arlalinnik pisinnaatitaaffeqarlutillu pisussaaffeqarputit.

Matumani pisinnaatitaaffitit aamma pisussaaffitit pillugit atuarsinnaavatit, matumani ikuallattoornermut aamma anorersuarmut sillimmatit isumaqatigiissusiorfigineri, oqummik piiaaneq kiisalu innaallagissamut, imermut kiassarnermullu atassuteqalernissamut nalunaaruteqarneq akilersuinerlu ilanngullugit.

 

Pisinnaatitaaffiit 

Inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliamik pigisaqaruit, makkuninnga pisinnaatitaaffeqarputit:
• Nammineerluni nalunaarsuiffinnit erniat akilerneqartut peernissaat
• Inoqutigiiususi ukiumut 180.000 koruunit inorlugit isertitaqarpata pitsanngorsaanissamut tapiissutinik qinnuteqarneq
• Meeqqamut ataatsimut 18-it inorlugit ukiulimmut 7,5 %-imik ineqarnermut meeqqanut tapiissutisineq, taamaattoq amerlanerpaamik meeqqat arfiniliussapput
• Aneerasaartarfimmik, altanimik imaluunniit aniingasumik sananeq. Taamaattoq illit kommunimut nunaminertamik atuinissamut aamma sanaartornermut akuersissummik qinnuteqassaatit taavalu suliap aallartinnginnarani INI-mut akuersissummik qinnuteqassallutit
• Taarsigassarsinermi piumasaqaataasut allanngortinnagit piginnittut allanngortinnissaanut kissaateqassaguit, illumik kina piginnittuulissanersoq siunnersuuteqarneq
• Illit assersuutigalugu utoqqarnik paaqqinniffimmut nuussaguit katissimasat imaluunniit inooqatigisat illumi najugaqaannarsinnaasoq. Inooqatigiikkaanni inooqatigisaq illumik piginneqataassaaq imaluunniit piginnittut nikinnerani piginnittuuneq inooqatigisamut tunniunneqarsinnaavoq
• Toqukkut qimagukkuit kingornussassanngortitassat imaluunniit katissimasat piginnittuulersinnaavoq imaluunniit Namminersorlutik Oqartussat illumik utertitsisinnaapput illulu aalajangersimasumik najugaqarfissatut atortussanngortillugu
• Taarsigassarsiat akilersuutaat immikkut akilerlugit imaluunniit akiitsut tamaasa ataatsikkut akilerlugit
• Taarsigassarsiat tamaasa akilereerukkit illu qanorluunniit pisinnaallugu piginnittuunermullu allagartaq Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmit nalunaarsukkatut peerlugu
• Taarsigassarsinissamut tapiissutinillu nutaanngilisunut qinnuteqarneq
• Taarsigassarsiat allanngortinnissaannut aamma tapiissutinik nutaanngilisunik qinnuteqarneq
• Illu utertinneqarsimappat qangali akiitsorisimasanik isumakkeerfigineqarnissamut qinnuteqarneq
• Illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit allami najugaqarallarniaruit illu attartortillugu
• Illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit allami najugaqarallarniaruit illu piffissami aalajangersimasumi sivisunerpaamillu ukiumi ataatsimi inoqanngissinnaavoq
• Akiitsut pillugit akilersuinissamik isumaqatigiissuteqarnissamut imaluunniit akilersuutissat kinguartikkallarnissaannut qinnuteqarneq
• Illu Namminersorlutik Oqartussanut tunniullugu

 

Pisussaaffiit 

Taarsigassarsiavit tamaasa akilerlugit utertinnissaasa tugaanut illit inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliamik piginnittutut Namminersorlutik Oqartussanut aalajangersimasunik pisussaaffeqarputit:
• Illut taarsigassarsianut sallunaveeqquseqqusaanngilat
• Illu isateqqusaanngilat
• Illup ilaa tamaalluunniit INI-mit akuersissummik pisimanngikkuit attartorteqqusaanngilat. Attartortitsissagaanni piumasaqaataasut INI-mit akuersissutigineqartut taamaallaat tunngavigalugit pissaaq
• Illup ilaa tamaalluunniit INI-mit akuersissummik pisimanngikkuit allanngorteqqusaanngilat. Allanngortitsissagaanni piumasaqaataasut INI-mit akuersissutigineqartut taamaallaat tunngavigalugit pissaaq
• Illu Namminersorlutik Oqartussanit inummut akuerineqartumut taamaallaat tunniuteqqusaavat. Tunniussinermi piumasaqaataasut Namminersorlutik Oqartussanit akuersissutigineqarsimassapput

Taarsigassarsineq pisussaaffimmik sumiginnarneqartutut isigineqassaaq imatut pisoqarpat:
• Piffissaq eqqorlugu erniat akilersuutillu akiertanngikkukkit
• Illu illersorsinnaasumik aserfallatsaalinngikkukku
• Inissiaq ikuallattoornermut anorersuarmullu sillimmasersimanngikkukku
• Inissiaq isatersimagukku
• Illumit inuussutissarsiorlutit ininik ingerlatsiguit INI-mit akuerineqanngitsumik
• Namminersorlutik Oqartussat akuerinngisaanik illumit nuukkuit imaluunniit attartortitsiguit
• Illumi qularnaveeqqusiilluni taarsigassarsiguit, namminerli illuliat illulioqatigiillunilu sanaat matumani atuutinngillat
• Inissiap alakkarnissaanut Namminersorlutik Oqartussat itigartikkukkit
• Namminersorlutik Oqartussanit tapiiffigineqarnikkut tapiissutit siunertaanut alliliinngikkuit imaluunniit pitsanngorsaanngikkuit
• Sanaartornerup ingerlanneqarnera inaarniarneqarneralu pisariaqanngitsumik kinguarsarukku
• Illu aalajangersimasumik najugaqarfittut atunngikkukku

Taarsigassarsiaqarnerit sumiginnarukku taarsigassarsiassatit tamaasa ataatsikkut akileratarsinnaavatit. Ajornerpaatillugu naggataatigut illumit anisitaasinnaavutit.

Inissialiornermut taarsigassarsisarneq aqqutigalugu illuliornermut taarsigassarsisarneq pillugu paasissutissat atuakkit

 

Innaallagissamut, imermut kiassarnermullu atuilernermut atuiunnaarnermullu nalunaaruteqarneq 

Inissialiornermut taarsigassarsisarneq aqqutigalugu illuliat namminneq innaallagiaqarlutillu, imeqarlutillu kiassarnermut uuttuuteqartarput, illillu atuinerit nammineerlutit akilersugarissavat. Tamatuma kingunerisaanik inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliamut iserterninni illup innaallagissamut, imermut pisariaqarpallu kiassarnermut Nukissiorfik aqqutigalugu atassuteqalersitsissaatit. Aammattaaq inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliamit nuukkuit uuttuutinik atuiunnaarnerit nalunaarutigissava.

Innaallagissamik, imermik pisariaqarpallu kiassarnermik atuinerit toqqaannartumik Nukissiorfimmit naatsorsorneqartarpoq qaammatikkaartumillu akiliisassallutit.

Nukissiorfimmut innaallagissamut, imermut kiassarnermullu atuilernermut atuiunnaarnermullu nalunaaruteqarneq

 

Ikallattoornermut anorersuarmullu sillimmatit 

Inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliamik pigisaqaruit, ikuallattoornermut anorersuarmullu sillimmasiornissannut pisussaaffeqarputit. Sillimmateqarnermi makku matussuserneqassapput:
• Illumi ikuallattoornermut anorersuarmullu patajaallisaaneq
• Pisariaqarpat utaqqiisaa unnuisarfisssamut inissinneqarneq, tassa aseruatiternerit patajaallisarneqarnerisa nalaani. Najugarigallakkat INI-mut nalunaarutiginissaa eqqaamassavat

Sillimmasiinermi akiliut aatsaat akilereersimalerukku sillimmasiissut atuutilissaaq.

Illut aseruatitersimappat aseruatiternerit iluarsaanneqarnerisa nalaanni taarsigassarsiavit akilersornera qaammatikkaartumik ingerlatiinnassavat. Akiliinngitsoornerit sumiginnaasutut isigineqassapput. Sumiginnaanerit ima kinguneqartarput, taarsigassarsiatit tamaasa ataatsikkut akiitsoqaruillu ilanngullugit akilerneranik.

Ikuallattoornermi aseruatiternerit
Illu ikuallassagaluarpat piaartumik illit:
• Illup annertunerusumik aseruatiternerunnginnissaa qulakkeerniassavat
• Sillimmasiisarfik attavigalugu aseruatiterneq nalunaarutigissavat

Tamatuma saniatigut INI attavigissavat taakkununngalu ilanngutissavat:
• Sillimmasiussap nalunaarutigineqarnerata assilinera
• Ikuallattoornermut taavalu politiinit nalunaarutip assilinera, politiit nalunaarusiorsimappata

Anorersuarmut aseruatiternerit
Illu anorersuarmit aseruatitersimappat illit:
• Illup annertunerusumik aseruatitinnginnissaa qulakkeerniassavat. Eqqumaffigissavat anorersuartoqarsimaneratigut illup qalia, igalaat imaluunniit illup ilaa aseruatitersimanissaa
• Sillimmasiisarfik attavigissavat aseruatitersimanerlu nalunaarutigalugu
• INI attavigissavat aseruatiternerillu annertussusaat nalunaarutigalugit


Taarsiiffigitinneq
Inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illumut taarsigassarsiatit isumannaatsuunissaat isumagiuartassavat. Taamaaliussaatillu illumi qularnaveeqqusiinikkut. Illu aseruatitersimatillugu naleqassusia annikillissammat, INI-mit piumasarineqartartoq tassaavoq, aseruatiternerit suut sillimmasiinikkut matussuserneqassasut sillimmasiisarfiup INI-llu akornanni isumaqatigiissutaassasoq.

Illu annikitsuinnarmik aseruatiterneqarpat, qularnaveeqqut ajorseriannginnerussammat aseruatiternerit annikitsut piaarnerpaamik iluarsaanneqarnissaat isumagissavat.

Illu ikuallalluni nunguppat, taarsiiffigitinnikkut illumik nutaamik sanaartortoqarnissaa qulakkiissavat. Tamatuma kingorna illu nutaaq inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliatut taarsigassarsiatut isumannaarneqarsimassaaq.

Illup nutaap sanaartorneqarneranut aningaasartuutit sillimmasiinikkut matussuserneqanngippata, aningaasartuutaanerusussat illit nammineerlutit aningaasalersussavatit. Illup sanaartoqqinnissaanut Namminersorlutik Oqartussanut saniatigut tapiiffigitinnissamut taarsigassarsisinnaanngilatit. Illumut allamut issusaanut angissusaanullu assingusumut nuunnissat sillimmasiisarfiup neqeroorfigippatit, sillimmasiisarfiup ilinnut INI-mullu illup naleqassusia qularnaveeqqutitigut naammattumik taarsigassarsiannut naleqqiullugu isumannaallisagaanersoq allakkatigut qulakkiissavaa.

 

Oquk 

Oquk taannaavoq pujoralaasaararpassuit siammarterneqartartut peqqissutsimut navianaateqartut. Illuni isugutattuni oquk takussaakkajuttarpoq taavalu qalipaatai qernertuullutik, kajortuullutik qorsorpaluttuullutilluunniit pisinnaapput. Oquk makkunaniikkajuttarpoq:
• Tapetip qaavani ataaniluunniit
• Teqeqquni
• Kiilerini
• Illup ilaani isugutakkajuttuni

Oquk ukiuni kingullerni ajornartorsiutaaleraluttuinnarpoq aamma inissiat illuliallu arlallit oqoqartut takusareerpavut. Aammattaaq inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illulianik piginnittut arlallit oqoqarnissaannik pasitsaassaqartut takussaapput – pingaartumik illuni nutaannginnerusuni.

Inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliamik piginnittutut illup aserfallatsaaliornissaanut pisussaaffeqarputit, matumani oqoqarnersoq misissortillugu taavalu peqassappat peernissaanut nammineq akilerlugu.


Pitsaaliuineq
Oquk pitsaanerpaamik pitsaaliorsinnaavat illup isugutannaveersaartinneratigut. Ilaatigut illit imaaliorsinnaavutit:
• Silaannarissarlutit taavalu uffarfik igaffillu silaannarissarfilersorlugit
• Sapinngisamik atisat illup iluani panersernaveersaarlugit
• Ermup silamiit illup iluanut kuunnginnissaa isumannaarlugu
• Ermup aqqutai erngannginnersut isumannaarlugit. Assersuutigalugu kuuffimmeersinnaavoq, perusuersartarfimmeersinnaavoq, erruivimmeersinnaavoq imaluunniit errorsivimmeersinnaavoq

Inini kiassarneqanngitsuni isugutattoqakkajuttarnera eqqumaffigissavat.


Oquttoqarneranik pasitsaassaqarneq
Illumi oqoqarneranik pasitsaassaqaruit, najukkanni INI-mut attaveqarsinnaavutit. Suliffeqarfimmut illumik misissuisussamut INI-p innersuussinnaavaatit. Tamatuma kingorna allakkap puussaa ilitsersuutitalik misissuinissamut atugassap kalaallisut danskisullu nassuiaatitaqartoq ilinnut nassiunneqassaaq. Illit nammineerlutit misissugassamik ilanngaariarlutit allakkap puussaanut ikeriarlugu suliffeqarfimmut nassiutissavat, tamatumalu kingorna akissutisissaatit. Misissugassamik ilanngaavigisat assilisinnaavat nassiussassamullu ilanngullugu. Oqoqarneranik misissuineq qanoq ilinnut akeqassanersoq suliffeqarfiup nalunaarfigissavaatit.

Illumi oqoqassappat peerneqassaaq. Tamanna ima kinguneqarsinnaavoq:
• Oqoqarfiusoq oquiarneqassasoq klorinimillu assallugu
• Sanaartornermi atortut taarserneqarneranik
• Illu nutarsarneqassasoq

 

Naammagittaalliuteqarneq 

Inissialiornermut tapiissuteqartarneq aqqutigalugu illuliamik piginnittutut suliamik INI-p suliarineranut tunngatillugu naammagittaalliuteqarnissannut pisinnaatitaaffeqarputit. Assersuutigalugu aalajangernerit makkununnga tunngasuusinnaapput:
• Piginnittut nikinnissaanut qinnuteqarneq
• Taarsigassarsinissamut qinnuteqarneq
• Tapiiffigitinnissamut qinnuteqarneq
• Akiitsut pillugit naafferartumik akilersornissaannut qinnuteqarneq

INI-mi aalajangikkamik naammagittaalliuteqarniaruit allakkatigut naammagittaalliuteqassaatit. Naammagittaalliut minnerpaamik ima imaqartinneqassaaq:
• Ilinnut attaveqarnissamut paasissutissat
• Aalajangerneq naammagittaalliutigisat pillugu nassuiaat

Tamatuma saniatigut suliamut tunngasut allakkiat tamaasa ilanngunneqarsimassapput. Taakkulu tassaasinnaapput:
• Qinnuteqaatit siulleq
• Aalajangerneq naammagittaalliutigiumasat

Naammagittaalliut ilanngussallu attuumassuteqartut tamaasa najukkanni INI-p allaffeqarfianut imaluunniit nunaqarfimmi allaffeqarfimmut nassiutissavatit imaluunniit tunniutissavatit.

 

Allaaserisat attuumassutillit

INI A/S
Oqarasuaat: 70 10 00 – Ammasarfia:
Ataasinngornermiit tallimanngornermut 09.00 - 12.00
E-mail: ini@ini.gl
Nittartagaq: www.ini.gl