airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bemandingskontrol

Generelt 

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK) er en offentlig myndighed, der skal sikre, at fiskeri foregår ud fra de regler, der er politisk bestemt. En del af fiskerikontrollen hedder Bemandingskontrol.

Bemandingskontrol er regler om, hvordan ansatte og arbejdspladser ombord på grønlandske fartøjer skal sikres. Reglerne gælder grønlandske fartøjer over 90 BT/50 BRT.

Du har pligt til at samarbejde med fiskerikontrollen. Gør du ikke det, risikerer du at få en advarsel eller at blive meldt til politiet og få en bøde.

Sikring af bemanding 

Ansatte sikres ved at blive lært grundigt op i deres fag og funktion.

Arbejdspladser sikres ved at mindst 60 % af officererne på fartøjerne og 100 % af øvrige besætningsmedlemmer, skal have et særligt tilhørsforhold til Grønland.

For at opfylde kravet om tilhørsforhold skal du:
• Have haft folkeregisteradresse i Grønland de 2 seneste år
• Have været fuldt skattepligtig til Grønland de 2 seneste år

Har du været væk fra Grønland de seneste 2 år på grund af uddannelse, bliver den periode ikke trukket fra kravet om folkeregisteradresse.

Bemærk
Det er den person, der er ansvarlig for at hyre besætning, der skal sikre, at reglerne er overholdt.

Listen over besætning skal oplyse navn, stillingsbetegnelse, CPR-nummer, bopælskommune og dokumentation for uddannelse. Listen skal inden afsejling sendes til GFLK sammen med logbøgerne.

Relaterede artikler

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 501
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 60
E-mail: gflk@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl