airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

GENOPSLAG - Borgerserviceleder til Upernavik

Avannaata Kommunia er i gang med, at forbedre serviceringen af borgerne, hvor målet er markant forbedring. Der foregår derfor masse ting i disse tider med gennemgang, tilpasning, udvikling, implementering af nye arbejdsopgaver, og ikke mindst decentralisering af arbejdsopgaver fra centralforvaltningen til byerne således, at der i Borgerserviceområdet vil kan ske ændringer den nuværende organisering således, at den nye leder kan sætte sit fingeraftryk i fortsættelsen af denne spændende udvikling.

Upernavik har i mange år haft en del stabile medarbejdere som har været der i mange år, men den billede er nu ved at vende sig, da der er en generationsskift i gang. Vi har derfor brug for en ny stærk og kvalificeret leder der skal stå med ansvaret for fortsættelsen af Avannaata Kommunias indsatser med udvikling og forbedring af serviceringen af borgerne i byen og dens bygder.

Du, der læser denne jobannonce skal være vores primusmotor i kommunens bestræbelser på udvikling på det ansattes personlige og faglige kompetencer i Upernavik og dens bygder, hvorfor du nu har mulighed for at søge stillingen som Borgerserviceleder som er ledig til besættelse pr. 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
17. februar 2019
Sted/Afd:
Upernavik
Løn:
Efter overenskomst

Du bliver ansvarlig for blandt andet, at 

 • Udvikle og implementere borgerservicefunktionen i Upernavik, i samarbejde med medarbejderne, kollegaer i samme funktion i andre byer, samt Servicechefen.

 • Være personaleansvarlig i Upernavik samt tilhørende bygder i samarbejde med det øvrige ledere i byen.

 • Sikre, at de til enhver tid gældende personalepolitiske retningslinjer og aftaler overholdes i kommunens institutioner.

 • Sikre, at borgerne ydes en god service i henhold til deres rettigheder jf. lovgivningen indenfor de serviceydelser som kommunen yder.

 • Sikre en kompetent og korrekt service af områdets borgere, herunder lokale virksomheder, institutioner og myndigheder.

 • Sekretær for Lokaludvalget.

 • Sikre sekretariatsbetjeningen af kredsmandatet.

 • Være ansvarlig for lokale råd, nævn, bestyrelser og deslige.

 • Sikre bidrag til og deltage i tværgående ledelsesfora, og regelmæssig møder med fagchefer.

 • Kontakt til kommunens virksomheder i byen.

 • Ansvarlig for budgetlægning, budgetopfølgning og afrapportering, i henhold til gældende procedure på området.

 • Udføre Ad hoc samt projektopgaver.

 • Sikre koordinering af opgaver mellem stabsfunktioner og servicefunktionerne samt internt koordinering mellem servicefunktionerne. 

 • Sikre kontrol og opfølgning på igangsatte opgaver.

 • Sikre kontrol og opfølgning på økonomi indenfor ansvarsområdet.

 • Sikre implementering af den til enhver tid gældende kompetenceplan samt kontrol og opfølgning på denne.

Vi søger en person med bl.a. følgende personlige egenskaber 

 • Selvstændig.

 • En person som har initiativ med henblik på opfølgning af målsætninger.

 • En konstruktiv person med erfaring indenfor koordinering.

 • En person der kan samarbejde på alle niveauer.

 • En person med gode kommunikative evner, såvel internt som eksternt.

 • En person med en proaktiv tilgang til udfordringer.

Personen vi ønsker forestiller vi os har følgende faglige kvalifikationer 

 • Uddannet indenfor fagområdet.

 • Har indgående erfaring og kendskab til Grønland, især til nordgrønland, vores samfundsforhold, sprog og kultur.

 • Dobbeltsproget (grønlandsk/dansk).

 • Erfaring fra ansættelse i en politisk ledet organisation.

 • Kendskab til relevant lovgivning indenfor fagområdet i Grønland

 • Ledelseserfaring og kundskab.

 • Grundigt kendskab til grønlandske personaleforhold.

Nærmeste foresatte bliver Servicechef for Borgerservice og det skal også bemærkes, at stillingen fortsat skal udvikles i samarbejde med ledelsen, hvor du kan få indflydelse.


Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter vil ansættelsesmyndigheden rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Oplysninger 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Servicechef Mette Mortensen på tlf. 70 18 00 eller på e-mail: memo@avannaata.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Avannaata Kommunia Kommunia, senest den 17. februar 2019.


Ansøgning sendes til 

Avannaata Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl