airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tekniker til Areal og byggesagsbehandling

Vi søger en Teknikker til vores arealafdeling i Ilulissat, snarest muligt eller efter nærmere aftale.
I samarbejde med vores andre afdelinger i Avannaata Kommunia skal Teknikker til daglig beskæftige sig med den daglige bygge og arealsagsbehandling i hele kommunen i samarbejde med ansvarlige Planafdeling og Arealafdeling for områderne.
Ansøgningsfrist:
24. februar 2019
Sted/Afd:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Ansættelse- og overenskomster 

Stillingen er organisatorisk placeret i areal og bygningsafdelingen, som tager sig af Arealadministration og byggesagsbehandling.

Forvaltning for Teknik har p.t. 21 med­arbejdere, bestående af Arkitekter, ingeniører, konstruktører og øvrige teknikkere. Det geografiske område, dækker Ilulissat og byerne Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq samt deres tilhørende bygder 21 stk.

Forvaltning for Teknik, har kontakt med borgere og erhvervslivet.

Væsentligste arbejdsopgaver 

Myndighedsbehandling i henhold til bl.a. Grønlands bygningsreglement og driftsmæssige forskrifter. Herunder:

 • Arealsagsbehandling
 • Byggetilladelser
 • Grave/støbetilladelser
 • Ibrugtagningstilladelse
 • Løbende tilsyn - herunder brandsyn med brandchef
 • Rådgivning
 • B-nummer registrering
 • Borgerservice og udvalgsarbejde
 • Input til planarbejde
 • Kommunale drifts- og vedligeholdelses projekter med bygningsinspektøren

Ovenstående bliver kerneopgaver for stillingen, som også får tværfaglige projektopgaver fra hele forvaltningen i væsentlig grad.

Ønskede kvalifikationer 

Vi ønsker ansøgere med gode faglige kvalifikationer og med en uddannelsesmæssig baggrund som bygningsingeniør / bygningskonstruktør / Teknikker eller lignende

 • har erfaring indenfor bygge- og areallovgivning.

 • har erfaring indenfor, byggesagsbehandling, i henhold til Bygningsreglementet 2006

 • kan indgå i et krævende, men uformelt og godt arbejdsmiljø med gode faglige udviklingsmuligheder

 • Du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver

 • Du er solid bruger af IT, primært Office-pakken, Byggeweb.

 • har et godt humør og er resultatorienteret.

 • Du er dobbeltsproget, (grl/dk) men ingen betingelse


Kompetencer 

 • Du er god til at kommunikere skriftligt, mundtligt og grafisk
 • Du er kreativ, selvstændigt, omhyggelig, systematisk og har fagligt overblik
 • Du har en helhedsorienteret tilgang til opgaver og mennesker
 • Du har sans for it og gerne tegne­ programmer mm.
 • Du er gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk
 • Vi lægger derfor vægt på ansøgerens kunnen til at arbejde i grupper, og dennes kompetencer indenfor forvaltningens øvrige opgaver.
 • Du har evnen til at bevare roen i stressede situationer.

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder til- og fratrædelsesrejser samt bohaveflytning vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.

Straffeattest 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Anlægschef Mogens Holmegård Mortensen (+299) 38 77 15, e-mail: mhm@avannaata.gl

Ansøgning 

Ansøgning mærket med job ”Teknikker i Ilulissat”, med oplysninger af bilagt CV og kopier af eksamensbeviser og referencer sendes til Avannaata Kommunia og skal være kommunen i hænde senest den 24. februar 2019.

Ansøgning sendes til 

Avannaata Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl