airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lærere til Qaanaaq

Verdens nordligste byskole, med lidt over 100 elever, fine bygninger og en fornuftig økonomi, er en mulighed for dig at opleve fra 1.august 2019 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
5. maj 2019
Sted/Afd:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

Avanersuup Atuarfia søger lærere 

Vi har brug for dygtige og engagerede lærere. Samarbejdsvillige lærere, som kan undervise i almindelige skolefag.

Kan du undervise i et eller flere af fagene: grønlandsk, matematik, dansk, engelsk vil det være en stor fordel.

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse vil ske efter særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de gældende regler. Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og IMAK. Der betales boligbidrag ifølge ”Aftale om boliger, der anvises lærere i bygder samt i Kangaatsiaq, Thule og Scoresbysund”.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest og børneattest.

Oplysninger 

Vil du vide mere, er du velkommen til at henvende dig til ledende skoleinspektør Dan D. Normann på tlf: 00299 972817
E-mail: dano@avannaata.gl 
Se skolens hjemmeside: www.avaatu.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 6. maj 2019.

Ansøgningen sendes til 

Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl