airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skoleleder i Ukkusissat

Skoleleder søges til Ukkusissat Pilerfik
Ansøgningsfrist:
31. juli 2019
Sted/Afd:
Ukkusissat
Løn:
Efter overenskomst

Skoleleder i Ukkusissat 

Der er 13 elever. Der er 4 undervisere.

 

Ansvars- og arbejdsopgaver  

Skoleleder skal også kunne undervise.

Til vores skole i Ukkusissat skole Pilerfik, søger vi en skoleleder, som får ansvaret for den daglige drift sammen lærere, ledelse og forvaltning.  I Pilerfik har 13 elever fra 1.-8.-klasse og har 4 lærere. Vi har brug for en leder, som tror på en motiverende, ligeværdig og synlig pædagogisk ledelse i en bygdeskole i spændende udvikling. Derudover har skolen har fokus på at højne faglighed og selvstændighed for de unge mennesker, så de er rustes til at fortsætte i Uummannaq.
Andre fokuspunkter er:
·         Løbende samarbejde med forældre og elever ift. udbytte af undervisningen, trivsel i klassen samt at alle lever op til forventningsaftalen mellem skole og hjem
 
Ukkusissat har 156 indbyggere og er den en af bosted i Uummannaq omegn.
Som leder har du arbejdsopgaver:
• Personaleledelse, medarbejderudvikling og administration
• Tilsyn samt opfølgning af budget og regnskab
• Tilsyn herunder vedligeholdelse af bygninger der hører under Pilerfik skole samt skolepasningen
• Sikrer at bygdens borgere tilbydes fritidsundervisning
• Ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen 

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker på særlige åremålsvilkår i henhold til Naalakkersuisut og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Ansættelsen følger også de gældende aftaler mellem Naalakkersuisut og IMAK, eller overenskomsten mellem Naalakkersuisut og IMAK.
 
Efter hver 12 måneders ansættelse ydes der feriefrirejse.
 
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.
 
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Avannaata Kommunia.
 
Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.
 
Tiltrædelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale.

 

Kontakt 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos Skoleinspektør i Atuarfik Edvard Kruse i Uummannaq Lars Fleischer telefon 95 45 44 eller e-mail: lafl@avannaata.gl

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 31. juli 2019.

 

Ansøgningen sendes til 

Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl