airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Læringskonsulent i Ilulissat

Ansøgningsfrist:
3. januar 2020
Sted/Afd:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Læringskonsulent til Avannaata Kommunia 

Vil du være med til at kvalitetssikre undervisningen i folkeskolen, i tæt samarbejde med lærerne i Avannaata Kommunia?

Har du undervisningserfaring fra folkeskolen og kan du inspirere og motivere lærere med en undervisningstilgang, hvor eleverne er undersøgende, eksperimenterende, skabende og involvering af løbende evaluering og dokumentation?

Så har Avannaata Kommunia en stilling som læringskonsulent i Forvaltning for Læring til dig.

Forvaltning for Læring fokuserer på følgende
• Forvaltningen sætter fokus på, hvornår arbejdspladsen er bedst
• Forvaltningen fokuserer på styrkerne, opmuntring til at gøre mere af det, man er gode til
• Forvaltningen fokuserer på samarbejde, trivsel og effektivitet
• Forvaltningen sætter pris på samme oplevelser i løbet af året
• Forvaltningen sætter pris på at anerkende ens gode arbejde

 

Ansvars- og arbejdsopgaver  

Om jobbet
I Avannaata Kommunia arbejder vi på at implementere løbende evaluering og dokumentation for alle elever, for at styrke undervisningen efter enkelte elevers behov. Løbende evaluering er et pædagogisk redskab. Den enkelte elev bliver evalueret med henblik på, hvordan eleven kan videreudvikle sine kompetencer. Du skal som læringskonsulent vejlede lærerne, hvordan man finder ud af, hvor den enkelte elev står. Ud fra det skal man tilrettelægge det fremtidige læringsforløb bedst muligt.

Du vil som læringskonsulent igangsætte og videreudvikle projektet ”Et løft af den grønlandske folkeskole”. Projektet indebærer blandt meget andet nye lærings- og undervisningsformer, nye organisations- og samarbejdsformer for lærerne og iPads til alle elever og undervisere.

Du vil som læringskonsulent indgår i øvrige ansatte i Forvaltning for Læring, hvor vi betjener politikerne, skolerne, daginstitutioner, MISI-Avannaa samt brugerne.

Vi forventer af dig
• At du er uddannet lærer eller tilsvarende
• At du evt. har AD, Master eller Kandidat uddannelse
• At du har erfaring med og kendskab til didaktisk og pædagogisk anvendelse af iPads i undervisningen
• At du kan omsætte og videreformidle din viden til de ansatte på skolerne
• At du både kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Bolig
Der vil til stillingen anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunernes ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Straffe- og børneattest
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra politiet. Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til politiet.

Løn og Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Tiltrædelse ønskes pr. 1. februar 2020 – eller efter nærmere aftale.

 

Kontakt 

Du er velkommen til at kontakte fg. direktør for Forvaltning for Læring Aka Grønvold +299 70 18 00 eller pr. e-mail: akgr@avannaata.gl

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 3. januar 2020 kl. 12:00.

 

Ansøgningen sendes til 

Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl