airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

GENOPSLAG: Psykolog

Ansøgningsfrist:
31. januar 2020
Sted/Afd:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Psykolog til Familie & Forebyggelsescenter i Avannaata Kommunia 

Forvaltningen for Familie søger psykolog til at betjene byer og bygder i Avannaata Kommunia, der er den nordligste kommune på Grønlands vestkyst.

Dette er en spændende stilling, hvor du skal være med til at styrke behandlingstilbud til borgerne i Avannaata Kommunia. Psykologen forventes at medvirke til rådgivning og supervision til samarbejdspartnere på børne-, unge- og familieområdet samt til byens krisehjælpere.

Arbejdsopgaverne har et bredt fokus på målgruppen børn og familier, med særlige behov for foranstaltninger inden for lovgivningen. Dit funktionsområde vil ud over børn- og familieproblematikker omfatte deltagelse i kriseberedskabet.

Som psykolog i det rejsende team, vil du blive en del af en god afdeling, der er i udvikling, og som tilpasser sig vilkårene for borgerne i vores kommune.

Afdelingen er i opstartsfasen, hvor vi har fokus på at styrke børn- og ungeindsatserne i Avannaata Kommunia. Der satses på kvalitet og systematik i behandlingsindsatsen.

Der vil være rejseaktiviteter igennem hele året, og når du ikke er på rejse, vil du være hjemmehørende i Ilulissat i det rejsende konsulentteam, som består af 1 Ledende psykolog, 2 rejsende psykologer og 2 udgående familiebehandlere.

Konsulenterne rejser to og to sammen til kommunens 4 byer og 21 bygder.

 

Ansvars- og arbejdsopgaver  

Vi forventer, at du:
o Er uddannet cand.psych. eller tilsvarende uddannelse.
o Gerne med erfaring med familiebehandling, gruppeterapi og krisepsykologisk arbejde.
o Er god til at formidle psykologisk teori til andre faggrupper
o Kan arbejde i team, har gode samarbejdsevner, kan inddrage andre
o Er god til at kommunikere og vejlede
o Kan se muligheder i stedet for begrænsninger
o Kan samarbejde på tværs af forvaltninger
o Er én som kan arbejde selvstændigt, som er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne
o Er engageret og fleksibel

Vi kan tilbyde:
o At du bliver en del af en afdeling som er i opstartsfasen og i udvikling
o Masser af muligheder for at bruge dine psykologfaglige kompetencer
o Der ydes supervision mhp. opnåelse af autorisation
o En selvstændig stilling med store faglige og personlige udfordringer
o Gode og engagerede kollegaer
o Et tillidsfuldt arbejdsklima
o Medindflydelse
o Fantastiske naturomgivelser med varierede fritidsmuligheder

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen ønskes besat 1. Februar 2020 eller efter nærmere aftale.

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de enhver tid gældende regler

Straffe- og børneattest
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunkt først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattesten fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende fra Politiet.

 

Kontakt 

For yderligere oplysninger om stillingen, kan der tages kontakt til afdelingsleder Frederikke Sandgreen tlf. 38 55 61. E-mail. frra@avannaata.gl

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 31. januar 2020.

 

Ansøgningen sendes til 

Avannaata Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Eller pr. e-mail: hr@avannaata.gl