airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyheder

Dato 25. februar 2020

Forlænget høring for delområde A31 i Ilulissat

Avannaata Kommunia har besluttet at forlænge høringsperioden for projektansøgning for boliger i delområde A31 i Ilulissat med 14 dage, som indebærer et byggefelt mere end den oprindelige projektansøgning.

Se nyhed
Dato 21. februar 2020

Priserne for dag- og natrenovation ensartes

Priserne for tømning af affaldsstativer og tømning af tørkloset ensartes for samtlige husstande i Avannaata Kommunia således, at prisen bliver 250 kroner pr. uge for hver dag- og natrenovation.

Se nyhed
Dato 21. februar 2020

Gode forventninger til kommunens forbedrede økonomi

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen er godt tilfredse med økonomistyringen i Avannaata Kommunia, hvor den budgetterede kassebeholdning for 2019 blev forbedret med 12 millioner kroner. Alligevel føler kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Upernavik og omegn sig forbigået, når snakken falder på anlægsbyggeri, som de håber snart kommer i gang.

Se nyhed
Dato 12. februar 2020

Vice- og skoleinspektørerne på skolebænken

Vice- og skoleinspektører i Avannaata Kommunia holder i disse dage et kombineret kursus og arbejdsseminar. Et af de vigtigste kursusemner handler om fleksibel skemalægning, hvor formålet er at nedbringe brugen af vikarer.

Se nyhed
Dato 12. februar 2020

Glad for at være forsøgskommune

Samarbejdsaftalen om et pilotprojekt for bedre trivsel og udvikling for børn fra 0-18 år falder helt i tråd med kommunens indsatsområder for børn og unge, og derfor ser borgmester Palle Jerimiassen frem til samarbejdet om pilotprojektet med Naalakkersuisut.

Se nyhed
Dato 11. februar 2020

Aftale om pilotprojekt til bedre trivsel og udvikling for børn i Grønland

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, og borgmester for Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, har den 10. februar 2020 underskrevet en samarbejdsaftale om et pilotprojekt for programmet Meeqqat 0-18.

Se nyhed
Dato 10. februar 2020

Ny klimarapport for Ilulissat

Fremtidens vejr bliver mere ekstremt, og hvis vi ikke tager højde for det, kan det få voldsomme konsekvenser i Grønland. Avannaata Kommunia, som har ansvaret for klimatilpasning i Ilulissat, har i tæt samarbejde med DMI lavet en klimarapport. Her kommer DMI med den nyeste viden om, hvordan klimaet i Ilulissat ændrer sig frem mod midten og slutningen af dette århundrede. På den måde hjælper klimarapporten borgerne og samfundet med at tilpasse sig fremtidens ekstreme vejr.

Se nyhed
Dato 30. januar 2020

Nick Nielsen ansat som administrerende direktør

En enig kommunalbestyrelse har på et ekstraordinært møde i dag besluttet at ansætte Nick Nielsen som administrerende direktør i Avannaata Kommunia.

Se nyhed
Dato 29. januar 2020

Første sprængning til vækst i Avannaata Kommunia

Det går godt med turismen og erhvervsudviklingen i Avannaata Kommunia. Med igangsættelsen af anlægsarbejdet for den nye internationale lufthavn i Ilulissat forventer kommunens borgmester, Palle Jerimiassen, at vi kommer en fremtid i møde med yderligere vækst til gavn for hele Grønland.

Se nyhed
Dato 24. januar 2020

Dispensation for vinterkørsel i UNESCO verdensarvsområde

Avannaata Kommunia har givet dispensation til anvendelse af motoriserede køretøjer i vintertransportkorridoren i UNESCO verdensarvsområdet, der ligger mellem Ilulissat by og Kangia.

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Flyttedage grundet serviceforbedring for borgere

Alle borgerrelaterede henvendelser til kommunen i Ilulissat vil fremover blive samlet på et sted, og derfor sker der en del rokeringer af afdelinger i kommunen i disse dage. Når flyttedagene er omme, holder kommunen kaffemik i ny borgerservice.

Se nyhed
Dato 21. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 4, ”Campusområdet”, Ilulissat

Se nyhed
Dato 16. januar 2020

Høring: Mathias Storch Skolen, Ilulissat

Se nyhed
Dato 16. januar 2020

Høring: Erhvervs- og havneområde, Uummannaq

- forlænget høring

Se nyhed
Dato 15. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse: C21 ”Sermermiut Aqqutaa”, Ilulissat

Se nyhed
Dato 15. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse: Ny læmole, Uummannaq

Se nyhed
Dato 10. januar 2020

Projektansøgning for boliger i delområde A31 i Ilulissat

Se nyhed
Dato 9. januar 2020

Borgmesterens nytårstale 2020

I sin nytårstale kommer borgmester Palle Jerimiassen blandt andet ind på prioritering af arbejdet for de svage i samfundet og børnene, kompetenceudvikling af personalet i kommunen, udfordringer med manglende arbejdskraft, udfordringerne ved den langsommelige udvikling i yderområderne og meget mere.

Se nyhed
Dato 3. januar 2020

Fanger og fisker kåret som Årets Idrætsmand

Årets idrætsmand i Nordgrønland 2019, der ernærer sig som fanger og fisker, har siden barndommen brændt så meget for fodbold, at han har pendlet frem og tilbage mellem bygden Saqqaq og Ilulissat blot for at gå til træning. Han brænder fortsat for sin sport, selvom hans indtægtskilde indimellem kan lide under det.

Se nyhed
Dato 16. december 2019

Hårde ord under Qaanaaq besøg

Fire aktive dage i Qaanaaq overbeviser borgmester Palle Jerimiassen om, at borgerne ønsker at tage ansvar til løsningen af deres problemer. Men besøget var ikke lutter idyl, idet borgerne i Qaanaaq fik hårde ord med på vejen under borgermødet.

Se nyhed
Dato 13. december 2019

Mindeord over værdig søn af Nordgrønland

Af: Palle Jerimiassen (S), borgmester i Avannaata Kommunia
Hundehold hører til i Nordgrønland, og til glæde for borgerne har hundeslædevæddeløb været praktiseret mange steder i adskillige år. På grund af den teknologiske udvikling har brugen af slædehunden været i tilbagegang i de senere år, men jeg mener, at vi har formået at fastholde hundehold den dag i dag takket være Ole’s ide i 1989.

Se nyhed
Dato 10. december 2019

ILULISSAT: Pontonbroer

Se nyhed
Dato 6. december 2019

Givtigt tredages seminar

Avannaata Kommunia afholdt seminar for kommunalbestyrelsesmedlemmer, direktører, fagchefer og andre chefer, hvor der blev gjort status for økonomi og projekter i kommunen. Oplæg fra to udefrakommende institutioner kan danne grundlag for fremtidige samarbejder, der vedrører sundhed og klimaforandringer.

Se nyhed
Dato 5. december 2019

Seks kommunalbestyrelsesmøder i 2020

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia kommer til at holde seks ordinære møder i 2020.

Se nyhed
Dato 3. december 2019

11 timers længere åbningstid i kommunen

Borgerne i Avannaata Kommunia kan nu se frem til længere åbningstider på kommunekontorerne, efter at der havde været høring blandt borgerne.

Se nyhed
Dato 2. december 2019

Borgmester og embedsmænd til Qaanaaq

Borgmester Palle Jerimiassen og embedsmænd kan nu føre et tidligere planlagt besøg til Qaanaaq ud i livet og komme i dialog med byens borgere.

Se nyhed
Dato 28. november 2019

Takstbetalingerne for dagtilbud er ikke ændret

På baggrund af en misvisende oplysning på Sermitsiaq.AG skal det præciseres, at punktet om takstbetalingerne for dagtilbud i Avannaata Kommunia blev fjernet fra kommunalbestyrelsens dagsorden. Dermed er Sermitsiaqs postulat om, at forslaget blev drøftet ved kommunalbestyrelsens møde tirsdag forkert.

Se nyhed
Dato 26. november 2019

Gensidig fratrædelsesaftale indgået

Se nyhed
Dato 20. november 2019

NAKUUSA’s anbefalinger overrakt til borgmesteren

Fire medlemmer af NAKUUSA’s børneråd overrakte i dag anbefalinger til borgmesteren i Avannaata Kommunia, der til gengæld kunne fortælle, at kommunalbestyrelsen er godt i gang med at indfri nogle af anbefalingerne.

Se nyhed
Dato 19. november 2019

Sullissivik hjælper dig med anskaffelse af NemID, venligst kontakt Borgerservice

Se nyhed
Dato 18. november 2019

Høringsmateriale - en ommer

Se nyhed
Dato 18. november 2019

Justering af vejadgang for delområde A13, Ilulissat

Se nyhed
Dato 15. november 2019

Fiskernes og Fangernes Dag

Se nyhed
Dato 6. november 2019

Høring: Erhvervs- og havneområde, Uummannaq

Se nyhed
Dato 30. oktober 2019

Forbedrede forhold i Qaanaaq’s fritidsordning

Fritidsordningen i Qaanaaq er blevet udvidet med en bygning. Dermed har byens omkring 80 skolebørn fået flere kvadratmeter at gøre godt med, der betyder, at trivslen for både børn og ansatte er øget markant.

Se nyhed
Dato 29. oktober 2019

ILULISSAT: Aftenskole 2019 / 2020

Se nyhed
Dato 23. oktober 2019

UUMMANNAQ: Regler om placering af både ved malingsdepotet B-2 om vinteren

Se nyhed
Dato 23. oktober 2019

Socialrådgivere i større skoler

Lærerne på de større skoler i Avannaata Kommunia skal aflastes i deres arbejde. Derfor skal der ansættes socialrådgivere i Uummannaqs, Upernaviks, Qaanaaqs og Kullorsuaqs skoler. Det besluttede kommunalbestyrelsen på mødet fredag den 18. oktober.

Se nyhed
Dato 22. oktober 2019

Avannaata Kommunia går bæredygtighedens vej

Avannaata Kommunias nuværende vision, der er baseret på en planstrategi fra 2017, skal ændres, så bæredygtighed fremadrettet bliver værdigrundlaget for kommunen. Det besluttede kommunalbestyrelsen på mødet fredag den 18. oktober.

Se nyhed
Dato 22. oktober 2019

ILULISSAT: Borgermøde

Se nyhed
Dato 11. oktober 2019

Licitation: Rengøring af vaskekælder, Uummannaq

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

UDBUDSSKRIVELSE: Vintertjeneste i Ilulissat

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

Rejsegilde over Isfjordscenteret

Se nyhed
Dato 8. oktober 2019

Iværksætterlysten vokset i Qaanaaq efter kursus

12 fiskere og fangere i Qaanaaq har netop gennemgået et kursus, hvor de blandt andet har fået redskaber til at kunne varetage deres erhverv bedre. En arktisk guide vurderer, at lysten til iværksætteri i byen er vokset efter kurset.

Se nyhed
Dato 1. oktober 2019

Lovord og godt engagement på FN’s ældredag

Se nyhed
Dato 24. september 2019

FNs verdensmål i Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 23. september 2019

Chokfasen og sorgen udlevet i kirken

Se nyhed
Dato 23. september 2019

Informationer til borgere i Uummannaq og kommunen skaber forvirring

Se nyhed
Dato 19. september 2019

Folketingets orienteringsrejse 2019

Se nyhed
Dato 19. september 2019

Møde med teenagere og unge

Se nyhed
Dato 18. september 2019

Høring: Ny læmole, Uummannaq

Se nyhed
Dato 16. september 2019

Høring: Udlægning af nye delområder til bolig, erhverv og centerområde i Qeqertat bygd

Se nyhed
Dato 16. september 2019

Avannaata Kommunia etablerer byudviklingsselskab

Se nyhed
Dato 14. september 2019

Borgmesteren mødte borgerne i Ukkusissat

Se nyhed
Dato 14. september 2019

Kriseberedskab kommet godt fra start

Se nyhed
Dato 13. september 2019

Høring: Nyt kollegie i Ilulissat

Se nyhed
Dato 12. september 2019

Borgmester roser fiskerne for flot initiativ

Se nyhed
Dato 12. september 2019

Høring: Udlægning af nye byggefelter i centerområde 1200-C21, Ilulissat

Se nyhed
Dato 11. september 2019

Høring: Justering af vejadgang for delområde A13, Ilulissat

Se nyhed
Dato 10. september 2019

Høring: Nyt kombihus, Ukkusissat

Se nyhed
Dato 6. september 2019

Fortsat udfordringer med pasning af slædehunde

Se nyhed
Dato 29. august 2019

ILULISSAT: Fremlysning af scooter

Se nyhed
Dato 29. august 2019

Service over for borgerne i Ilulissat genoprettet

Se nyhed
Dato 28. august 2019

Rådhuset midlertidigt lukket

Se nyhed
Dato 21. august 2019

Avannaata Kommunia støtter Qaanaaq og Savissivikfangernes ansøgning om ekstra tildeling af kvoter på narhvaler

Se nyhed
Dato 14. august 2019

VEDTAGET: KPT07, NUS1606-B01 „Havneområde", Nuussuaq

Se nyhed
Dato 30. juli 2019

Ilulissat: Fremlysning af både

Se nyhed
Dato 18. juli 2019

Pressemeddelelse: Selvstyret overdrager erstatningsboligerne til Avannaata Kommunia

af: Palle Jerimiassen (S), borgmester i Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 9. juli 2019

Meddelelse fra Avannaata Kommunias Beredskab

Se nyhed
Dato 26. juni 2019

Ilulissat: Fremlysning af biler, både mm.

Se nyhed
Dato 21. juni 2019

Borgmesterens tale. Nationaldag 21. juni 2019

Se nyhed
Dato 18. juni 2019

Offentlig bekendtgørelse: Sprængstofdepot, Ilulissat

Kommuneplantillægget er vedtaget af Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø den 17.06.2019.

Se nyhed
Dato 14. juni 2019

Krydstogtskibe i Ilulissat i 2019

Se nyhed
Dato 12. juni 2019

Borgermøde: Placering af asfaltværket, Ilulissat

Se nyhed
Dato 7. juni 2019

Licitation: Rengøring af vaskekældre, Uummannaq

Avannaata Kommunia i Uummannaq har sat rengøringsvirksomhed af kommunens vaskeri og ejendomme B 272 og B 296 samt toilettet på salgsstedet til licitation.

Se nyhed
Dato 6. juni 2019

Kommunens handle muligheder er begrænset

Se nyhed
Dato 6. juni 2019

Første skridt i projekt Kivitsisa i Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 6. juni 2019

Nye havnefaciliteter Uummannaq

Se nyhed
Dato 3. juni 2019

Upernavik: Fremlysning af både, kutter, jolle mm.

Se nyhed
Dato 3. juni 2019

UPERNAVIK: Indsamling af affald

Se nyhed
Dato 3. juni 2019

UUMMANNAQ: Vær med til at gøre rent omkring byens vandsø samt vandspærrezonen

Se nyhed
Dato 30. maj 2019

Vi har fælles ansvar

Se nyhed
Dato 28. maj 2019

ILULISSAT: Indsamling af affald

Vær med til at gøre vores by ren

Se nyhed
Dato 24. maj 2019

Avannaata Kommunia har ansat ny Administrerende direktør

Se nyhed
Dato 24. maj 2019

Invitation: Første spadestik på Ilulissat Isfjordscenter

Lørdag den 1. juni 2019 kl. 10.00–12.30

Se nyhed
Dato 23. maj 2019

UUMMANNAQ: Vær med til at gøre vores by ren

FORÅRSRENGØRING

Se nyhed
Dato 15. maj 2019

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse om at arbejdet med katastrofen i Nuugaatsiaq er lykkedes fra borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen

Se nyhed
Dato 2. maj 2019

Projektansøgning for udvidelse af erhvervsområde B7 i Ilulissat

Se nyhed
Dato 23. april 2019

UUMMANNAQ: Reglement for vinteropstilling af både på kommunens areal ved B-20

Se nyhed
Dato 23. april 2019

Meddelelse til borgerne i Ilulissat

Fælles oplagsplads for containere i delområdet B07 bag Stark, skal nedlægges og vil blive tømt i løbet af april-maj måned.

Se nyhed
Dato 17. april 2019

Den succesrige fiskerimesse PolarFish i nye rammer i Ilulissat fra 2020

Se nyhed
Dato 17. april 2019

Høring: Sprængstofdepot, Ilulissat

Se nyhed
Dato 17. april 2019

Uummannaq: Fremlysning af biler 1

Se nyhed
Dato 16. april 2019

Nyheder fra Forvaltningen for Erhverv

Se nyhed
Dato 11. april 2019

Henvendelse til Kommunens entreprenørafdeling i Upernavik

Se nyhed
Dato 4. april 2019

Fejring af grønlandsmestre

Se nyhed
Dato 3. april 2019

ILULISSAT: Kaffemik for borgerne

Se nyhed
Dato 1. april 2019

VEDTAGET: ILU1200-A30 ”Boligområde i Ilulissat nord”, Ilulissat

Se nyhed
Dato 18. marts 2019

UDBUDSSKRIVELSE: Nuussuaq bygdekontor

Se nyhed
Dato 18. marts 2019

VEDTAGET: KPT67 ”Centerområde langs Elisabeth Thomsensip Aqq.”, Ilulissat

Se nyhed
Dato 5. marts 2019

UUMMANNAQ. Idræt seminar

Se nyhed
Dato 5. marts 2019

Udbudsskrivelse: Skorstensfejning

Ilulissat, Saqqaq, Qeqertaq, Oqaatsut, Ilimanaq

Se nyhed
Dato 22. februar 2019

Udbudsskrivelse: B-195 Edvard Kruse Skole, Uummannaq

Renovering af fyrrummet

Se nyhed
Dato 20. februar 2019

Brug dit lokaludvalg eller bygdebestyrelse

Se nyhed
Dato 13. februar 2019

Vedtagelse af ny plan for centerområde til hotel/indkvartering, ny daginstitution og dagligvarebutik i Uummannaq

Se nyhed
Dato 12. februar 2019

Vedtagelse af plan der muliggør opførelse og udvidelse af hotel i 5 etager ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq., Ilulissat

Se nyhed
Dato 12. februar 2019

Offentlig høring: Erhvervsområde Nordvest, Upernavik

Se nyhed
Dato 11. februar 2019

Manglen på kriseberedskab er uacceptabelt

Se nyhed
Dato 22. januar 2019

Avannaata Kommunias GLN-oversigt er blevet opdateret

Se nyhed
Dato 17. januar 2019

Stop for garnfiskeri ved Ilulissat

Se nyhed
Dato 9. januar 2019

Kommunaldirektør

Se nyhed
Dato 20. december 2018

Anlægsopgaver i Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 20. december 2018

Offentlig høring: ”Boligområde i Ilulissat nord”, Ilulissat

Se nyhed
Dato 20. december 2018

Offentlig høring: ”Centerområde langs Elisabeth Thomsenip Aqq. ”, Ilulissat

Se nyhed
Dato 20. december 2018

UDBUDSSKRIVELSE: 4 stk. Illorput 2100 huse (91 m²) i Kullorsuaq

Se nyhed
Dato 20. december 2018

Endelig vedtagelse og bekendtgørelse af den nye kommuneplan Avannaata Kommuneplan 2018-2030

Se nyhed
Dato 11. december 2018

ILULISSAT: Aftenskole for voksne

Uge 2 - uge 15 2019

Se nyhed
Dato 4. december 2018

Loven er lige for alle

Se nyhed
Dato 30. november 2018

Høring: Udvidelse af 5-etagers hotel ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq., Ilulissat

Se nyhed
Dato 28. november 2018

Foreningen for handicappede ”Tasiunnga” fik besøg af kommunalbestyrelsen

Se nyhed
Dato 28. november 2018

ILULISSAT: Parkering, 2. december 2018

Se nyhed
Dato 28. november 2018

Forslag til affaldsplan: Høringsperioden er blevet forlænget med en uge

Se nyhed
Dato 23. november 2018

Høring: Forslag til affaldsplan

Se nyhed
Dato 23. november 2018

Høring: Forslag til hundevedtægt

Se nyhed
Dato 23. november 2018

Kommunalbestyrelsen afholder borgermøde i Ilulissat, 27/11-2018

Se nyhed
Dato 23. november 2018

QAANAAQ: Frivillige forebyggelsesmedarbejdere

For at bekæmpe selvmord og arbejde med andre initiativer angående forebyggelsesarbejder, startede frivillige forebyggelsesarbejdet i oktober måned 2018. Det drejer sig om unge mellem 14 og 22 år.

Se nyhed
Dato 21. november 2018

Høring: Placering af daginstitution, hotel/indkvartering samt dagligvarebutik, Uummannaq

Se nyhed
Dato 19. november 2018

Borgermøde i Uummannaq

Afhold borgermøde om Karrantskredet

Se nyhed
Dato 15. november 2018

04_2200 mete

Se nyhed
Dato 14. november 2018

Borgermøde angående Karrat-fjorden

Se nyhed
Dato 12. november 2018

Meddelse til ponton bruger

Se nyhed
Dato 2. november 2018

Avannaata Kommunias GLN-oversigt er blevet opdateret

Se nyhed
Dato 2. november 2018

Inatsisartuts godkendelse af Lufthavnspakken ved andenbehandlingen tænder lys for Grønlands fremtid

Se nyhed
Dato 31. oktober 2018

Ilulissat: Fremlysning af biler 6

Se nyhed
Dato 29. oktober 2018

ILULISSAT: Borgernes ønsker for 2019

Lokaludvalget i Ilulissat afholdte deres første borgermøde d. 25. oktober 2018. Lokaludvalget fremlagde udvalgets rammer, beretning om tiltag i 2018 og bad slutteligt borgerne om at fremkomme med deres ønsker 2019. Borgernes ønsker vil lokaludvalget drøfte på deres næste udvalgsmøde d. 14. november 2018.

Se nyhed
Dato 26. oktober 2018

Ejendom til salg: B-561, Kullorsuaq

Se nyhed
Dato 25. oktober 2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg for nyt område til sprængstofdepot i Ilulissat

Se nyhed
Dato 25. oktober 2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg der udlægger område til deponi af overskudsjord i forbindelse med anlæggelse af den nye atlantlufthavn i Ilulissat

Se nyhed
Dato 25. oktober 2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg for ny atlantlufthavn i Ilulissat

Se nyhed
Dato 25. oktober 2018

Aappilattoq dumpoprydning

Se nyhed
Dato 25. oktober 2018

Tiltag er igangsat i Qaanaaq

MIOs rejserapport er p.t. meget aktuelt i medierne. Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia glæder sig over, at befolkningen er meget interesseret i, hvad der sker i Qaanaaq, omend det drejer sig om alvorlige udfordringer.

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

Forvaltningen for Familie i Uummannaq

Se nyhed
Dato 17. oktober 2018

Skøjtebane i Ilulissat

Se nyhed
Dato 17. oktober 2018

Mød Lokaludvalget i Ilulissat

Se nyhed
Dato 16. oktober 2018

ILULISSAT: Containerplads

Se nyhed
Dato 9. oktober 2018

Erhvervsseminar i Ilulissat

Se nyhed
Dato 8. oktober 2018

ILULISSAT: Lokaludvalget opfordrer foreninger i Ilulissat til at ansøge om midler

Se nyhed
Dato 3. oktober 2018

Offentlig høring: Kommuneplan Avannaata Kommunia 2018-2030

Se nyhed
Dato 1. oktober 2018

ILULISSAT: Ny storskraldsordning

Se nyhed
Dato 26. september 2018

Forvaltningen for Familie i Uummannaq

På grund af vandskade i kommunekontoret, er sagsbehandlernes kontorer i Forvaltningen for Familie flyttet midlertidig til andre lokaler.

Se nyhed
Dato 26. september 2018

UDBUDSSKRIVELSE: Renovering af B-442 i Uummannaq

Se nyhed
Dato 25. september 2018

Underretning - Bryd tavsheden

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at et barn eller en ung bliver udsat for overgreb?

Se nyhed
Dato 24. september 2018

UDBUDSSKRIVELSE: Renovering og tilbygning af skolen, B-686, i Tasiusaq

Se nyhed
Dato 21. september 2018

Ilulissat: Fremlysning af både 2

Se nyhed
Dato 13. september 2018

Stemmefiskeri af værste skuffe

Se nyhed
Dato 12. september 2018

Ilulissat: Fremlysning af biler 5

Se nyhed
Dato 12. september 2018

Udbudsskrivelse: B-1600 Dr. Ingrids Børnehave, Uummannaq


Renovering og ombygning af ventilationsanlægget

Se nyhed
Dato 11. september 2018

Virksomheder i Ilulissat: FRIT LEJDE PÅ STORSKRALD

Se nyhed
Dato 10. september 2018

En aftale der udvikler vort land

Se nyhed
Dato 10. september 2018

Ilulissat: Fremlysning af biler 4

Se nyhed
Dato 6. september 2018

Ilulissat: Fremlysning af biler 3

Se nyhed
Dato 4. september 2018

Borgmestre: Finansloven er en ommer

Naalakkersuisut er økonomisk uansvarlige, når de sender sparekrav videre til kommunerne, mener landets fem borgmestre.

Se nyhed
Dato 3. september 2018

Forvaltningen for Familie i Uummannaq

Se nyhed
Dato 31. august 2018

ILULISSAT: Strategi for placering af hunde

Se nyhed
Dato 31. august 2018

Udbudsskrivelse for snerydning Upernavik i perioden 2018 til 2021

Se nyhed
Dato 30. august 2018

Indvielse af kunstgræsbane i Uummannaq

Se nyhed
Dato 29. august 2018

Fremlysning af joller, snescootere, kasser, udtjente hårde hvidevarer og andet storskrald på området Kangerloqqissoq i UUMMANNAQ

Se nyhed
Dato 29. august 2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg for nyt boligområde i Kullorsuaq

Se nyhed
Dato 28. august 2018

UDBUDSSKRIVELSE: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

Se nyhed
Dato 24. august 2018

ILULISSAT: Åben invitation til at høre nærmere om vejr og klimaforandringer

Se nyhed
Dato 24. august 2018

Meddelelse til hundeejere i Ilulissat

Se nyhed
Dato 22. august 2018

ILULISSAT: Borgermøde om erhverv og turisme

Se nyhed
Dato 17. august 2018

Ilulissat: Parkering forbudt på havnen

Se nyhed
Dato 10. august 2018

Offentlig licitation: Aappilattoq Dumpoprydning

Se nyhed
Dato 9. august 2018

Ilulissat: Fremlysning af biler 2

Se nyhed
Dato 6. august 2018

Avannaata Kommunia hjælper Sverige

Se nyhed
Dato 27. juli 2018

Familieafdeling i Uummannaq flytter

Se nyhed
Dato 26. juli 2018

Uummannaq: Joller og både ved Nuunnguaq.

Se nyhed
Dato 25. juli 2018

Meddelelse vedrørende opsamlingssted for brugt olie

Teknikforvaltningsafdelingen i Uummannaq meddeler

Se nyhed
Dato 23. juli 2018

Ilulissat: Fremlysning af både

Se nyhed
Dato 23. juli 2018

Ilulissat: Fremlysning af biler

Se nyhed
Dato 20. juli 2018

Meddelelse til hundeejere i Uummannaq

Se nyhed
Dato 20. juli 2018

ILULISSAT: Broen til lufthavnen er lukket I NAT d. 21. juli kl. 01:00 - 04:00

Se nyhed
Dato 20. juli 2018

Indsamlet 50 tons affald i Ilulissat

Se nyhed
Dato 20. juli 2018

ICC Generalforsamling 2022 bliver afholdt i Ilulissat

Se nyhed
Dato 19. juli 2018

ILULISSAT: 19. juli 2018. Broen til lufthavnen er lukket kl. 20.00 - 22.30

Se nyhed
Dato 18. juli 2018

NIAQORNAT – Fjeldskred på flere lokaliteter

Se nyhed
Dato 16. juli 2018

Avannaata Kommunia er begyndt at anvende GLN

Se nyhed
Dato 13. juli 2018

Pressemeddelelse, Innaarsuit

Se nyhed
Dato 11. juli 2018

Indre havneanlæg i Uummannaq

Se nyhed
Dato 10. juli 2018

Offentlig licitation: Byggemodning for Ilulissat Isfjordscenter etape 2

Se nyhed
Dato 9. juli 2018

ILULISSAT: Fremlysning af biler, både og andre større genstande

Se nyhed
Dato 5. juli 2018

Information vedr. Dagtilbud

Se nyhed
Dato 4. juli 2018

Meddelelse til borgerne i Uummannaq og bygder

Se nyhed
Dato 29. juni 2018

Høring: Nyt boligområde i Kullorsuaq

Se nyhed
Dato 25. juni 2018

Ejendom til salg: B-1115 Ikerasak

Se nyhed
Dato 22. juni 2018

Ilulissat er destination ’number one’

Se nyhed
Dato 15. juni 2018

Ansvarsbeføjelser og kompetencer skal tilbage til de respektive byer i Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 15. juni 2018

En gave fra Nyvangskirken til ofrene fra Nuugaatsiaq

Se nyhed
Dato 15. juni 2018

Qaanaaq: Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 63 for delområde 1700-B01, ”Nyt havneanlæg i havneområdet”

Se nyhed
Dato 15. juni 2018

Fordeling af restancer fra Qaasuitsup kommunia til de to nye kommuner

Se nyhed
Dato 13. juni 2018

Mindegudstjeneste søndag den 17 juni 2018 for et årsdagen for katastrofen i Nuugaatsiaq

Se nyhed
Dato 13. juni 2018

Nye medlemmer af kommunalbestyrelsen

Se nyhed
Dato 8. juni 2018

Ansøgning til bygdemidler

Se nyhed
Dato 4. juni 2018

Uummannaq: Forårsrengøring

Se nyhed
Dato 1. juni 2018

Kommunalbestyrelsen tager til Ilimanaq

Se nyhed
Dato 29. maj 2018

FamilieCentret, Åben rådgivning

Se nyhed
Dato 28. maj 2018

Et løft af den grønlandske folkeskole

Se nyhed
Dato 25. maj 2018

Grønlands økonomi skal spille på flere strenge

Se nyhed
Dato 24. maj 2018

John’s bænk

Se nyhed
Dato 22. maj 2018

Vedtaget: Råstofudvinding, Qaanaaq

Se nyhed
Dato 18. maj 2018

Ilulissat og Fredericias 50-års jubilæum

Se nyhed
Dato 18. maj 2018

Høring: Sprængstofdepot, Ilulissat

Se nyhed
Dato 16. maj 2018

Ilulissat: Rengøring af Havneområdet

Se nyhed
Dato 11. maj 2018

Qaasuitsup Kommunias regnskaber

Se nyhed
Dato 9. maj 2018

Høring: Forslag til kommuneplantillæg nr. 64, Deponi ved ny lufthavn i Ilulissat

Se nyhed
Dato 8. maj 2018

Ændring af betegnelser for stående Udvalg og Forvaltninger

Se nyhed
Dato 8. maj 2018

Qaanaaq: Lokaludvalg konstitueret

Se nyhed
Dato 7. maj 2018

1 års dag for kommunalbestyrelsen

Se nyhed
Dato 4. maj 2018

Offentlig licitation 2: Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

Se nyhed
Dato 4. maj 2018

Ilulissat: Nyhed til borgerne fra Lokaludvalget

Se nyhed
Dato 26. april 2018

Nye åbningstider pr. 1. maj 2018

Se nyhed
Dato 26. april 2018

BEGRÆNSET LICITATION: Ny kunstgræsbane i Ilulissat

Se nyhed
Dato 23. april 2018

Valg 2018. Ældre og gangbesværede i Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 23. april 2018

Qaanaaq: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63

Se nyhed
Dato 20. april 2018

Uummannaq: Møde for borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit

Se nyhed
Dato 20. april 2018

Offentlig licitation: Udvidelse af Alderdomshjemmet i Upernavik

Se nyhed
Dato 13. april 2018

Lokaludvalget i Qaanaaq

Se nyhed
Dato 10. april 2018

Offentlig bekendtgørelse: Ledigt areal. Ilulissat

Se nyhed
Dato 10. april 2018

Høring: Detaljerede bestemmelser for ny atlantlufthavn, Ilulissat

Se nyhed
Dato 10. april 2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 58 for delområde E06 i Ilulissat. ’Ny lufthavn’, Ilulissat

Se nyhed
Dato 9. april 2018

Offentlig licitation: Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

Se nyhed
Dato 6. april 2018

Offentlig licitation: Servicebygning ved Ilulissat Isfjordscenter

Se nyhed
Dato 4. april 2018

Infrastrukturen i dag hæmmer økonomisk vækst

Se nyhed
Dato 4. april 2018

BORGERMØDE: Havnen i Ilulissat

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Ny e-mail adresse til Avannaata Kommunias arealmyndighed

Se nyhed
Dato 21. marts 2018

Seminar for Hjemmehjælpsledere

Se nyhed
Dato 20. marts 2018

Engelskkursus i Qaanaaq

Se nyhed
Dato 20. marts 2018

Erhvervsseminar i Aappilattoq

Se nyhed
Dato 16. marts 2018

Upernavik: Lokaludvalg konstitueret

Se nyhed
Dato 15. marts 2018

Byggemodningen af A32 i Ilulissat er påbegyndt

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 54 for delområde C26 til kunstgræs boldbane i Ilulissat

Se nyhed
Dato 9. marts 2018

Borgermøde om ny lufthavn i Ilulissat

Se nyhed
Dato 9. marts 2018

Sullissivik Ilulissat får nye telefonnumre i dag

Se nyhed
Dato 8. marts 2018

Omstilling Avannaata Kommunia 701800

Se nyhed
Dato 6. marts 2018

Kloaknet i Ilulissat

Se nyhed
Dato 6. marts 2018

Projekt i bostedet Qeqertat

Se nyhed
Dato 6. marts 2018

Konference i Nuuk for unge iværksættere i juni måned

Se nyhed
Dato 5. marts 2018

Ilulissat: Borgermøde 8/3-18. Kalaallit Airports

Se nyhed
Dato 2. marts 2018

Ilulissat: Ledige byggefelter

Se nyhed
Dato 1. marts 2018

Første lokaludvalg konstitueret

Se nyhed
Dato 1. marts 2018

HØRING: om nedrivning af bygning B-19A, B-19B og B-19C i Uummannaq

Se nyhed
Dato 23. februar 2018

Borgmesterens arbejdsgruppe er dannet i Qaanaaq

Se nyhed
Dato 23. februar 2018

Qaanaaq: Kommuneplantillæg nr. 24 er endeligt vedtaget den 15.02.2018

Se nyhed
Dato 21. februar 2018

Forvaltningsdirektører

Se nyhed
Dato 16. februar 2018

Høring: Forslag til ny taxavedtægt

Se nyhed
Dato 16. februar 2018

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 57 for delområde A32 i Ilulissat. ’Boligområde syd for drikkevandssøen’.

Se nyhed
Dato 16. februar 2018

Offentlig bekendtgørelse af betalingsvedtægt for byggemodning inden for boligområde A32 i Ilulissat

Se nyhed
Dato 13. februar 2018

Høring til fredning af Paul-Emile Victors Ekspeditionshytte beliggende ved Eqi, Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 8. februar 2018

Qaanaaq: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 61

Se nyhed
Dato 2. februar 2018

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 47 for delområde A12 til boligområde i Uummannaq

Se nyhed
Dato 31. januar 2018

LOKALUDVALGET I ILULISSAT

Se nyhed
Dato 31. januar 2018

Telefonisk tidsbestilling til Socialafdelingens sagsbehandlere

Se nyhed
Dato 30. januar 2018

Borgernes underretningsmulighed ved mistanke om omsorgssvigt af børn

Se nyhed
Dato 29. januar 2018

Deltagelse til Avannaata Qimussersua kræver vaccine

Se nyhed
Dato 29. januar 2018

Borgmesteren tager nordpå

Se nyhed
Dato 26. januar 2018

Borgmesterens tale. Fejring af ny kommune. 26/1-18

Se nyhed
Dato 25. januar 2018

Høring: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 60, Ilulissat

Se nyhed
Dato 24. januar 2018

Ledige byggefelter, A13 Ilulissat

Se nyhed
Dato 24. januar 2018

Ledige byggefelter, A12 Ilulissat

Se nyhed
Dato 22. januar 2018

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 56 for delområde A13 i Ilulissat

Se nyhed
Dato 22. januar 2018

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 55 for delområde A12 i Ilulissat

Se nyhed
Dato 22. januar 2018

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 48 ”Sermermiut aqqutaa”, for nyt centerområde i Ilulissat

Se nyhed
Dato 19. januar 2018

Fejring af Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 19. januar 2018

Oprettelse af lokaludvalg

Se nyhed
Dato 17. januar 2018

Meddelelse fra Avannaata Kommunale Redningsberedskab

Se nyhed
Dato 16. januar 2018

Uummannaq: Projektansøgning på nyt byggefelt

Se nyhed
Dato 15. januar 2018

Utilfredsstilende beflyvningssituation ved Upernavik

Se nyhed
Dato 9. januar 2018

Der er sygdomsudbrud af slædehunde i Siorapaluk

Se nyhed
Dato 2. januar 2018

Borgmesterens nytårstale 2018

Se nyhed
Dato 29. december 2017

Orientering om overdragelse af borgmesterens forpligtelser til Avannaata Kommunia ved årsskiftet vedr. Storskalaprojekter

Se nyhed
Dato 28. december 2017

Nye hjemmesider: avannaata.gl og qeqertalik.gl

Se nyhed
Dato 13. december 2017

Samarbejde. Avannaata Kommunia & Kommune Qeqertalik

Se nyhed
Dato 1. december 2017

Budget for 2018 for Avannaata Kommunia vedtaget

Se nyhed
Dato 15. november 2017

Avannaata Kommunia: Pressemeddelelse. Er det at give tryghed at gøre folk til grin?

Se nyhed
Dato 25. september 2017

Uummannaq: Borgermøde - 3. okt. kl. 19

Se nyhed
Dato 14. september 2017

Avannaata Kommunia: Første borgermøde afholdt

Se nyhed
Dato 30. august 2017

Administrerende direktør ansat til Avannaata Kommunia

Se nyhed
Dato 20. juni 2017

Vindere af konkurrencen om nye kommunenavne og kommunevåben

Se nyhed
Dato 15. juni 2017

Nyt kommunenavn og kommunevåben bliver offentliggjort d. 21. juni 2017

Se nyhed
Dato 9. maj 2017

Overgangsudvalget Nord i Qaasuitsup Kommunia har konstitueret sig


Se nyhed
Dato 1. januar 0001

17_biler

Se nyhed