airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledighedsregistrering

Generelt 

Alle i Grønland skal ideelt set kunne forsørge sig selv igennem et arbejde. Det er dog ikke alle, der har eller kan finde et arbejde. Det kan der være mange forskellige årsager til. Det kan f.eks. skyldes at man:

 • Er nyuddannet
 • Er blevet fyret
 • Har fået en arbejdsskade, der gør at man ikke kan arbejde på fuld tid
 • Har sagt op
 • Er sæsonarbejder
 • Er midlertidig ledig, f.eks. på grund af råvaremangel eller produktionsstop

Har du af den ene eller anden årsag ikke et arbejde, skal du så hurtigt som muligt sørge for at blive registreret som ledig.

Registrering
Du skal registrere dig på dit lokale arbejdsmarkedskontor eller bygdekontoret i din bygd.

Når du er registreret som ledig, har du f.eks. ret til:
 • Råd og vejledning
 • Udarbejdelse af en individuel handlingsplan
 • Økonomisk støtte fra det offentlige

Du kan blive registreret som arbejdsløs på din første ledighedsdag. Det er i din egen interesse at registrere dig så tidligt som muligt, da den offentlige økonomiske støtte ikke kan gives med tilbagevirkende kraft.

Arbejdsmarkedskontorets sagsbehandlere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad I snakker om forbliver mellem jer.

Det skal du medbringe
Første gang du henvender dig til arbejdsmarkedskontoret for at registrere dig som ledig, skal du dokumentere, at du ikke har et arbejde. Du skal medbringe:
 • Dokumentation for arbejdsophør
 • De seneste 3 måneders eller 13 ugers lønsedler
 • Uddannelsesbeviser
 • Kursusbeviser
 • Skattekort
 • Kontonummer

Når du henvender dig, skal du også oplyse:
 • Dit cpr. nummer
 • Din adresse
 • Dit mobil eller telefonnummer
 • Hvad du har af erhvervserfaring
 • Andre sociale forhold, f.eks. familieforhold, boligforhold og helbredsforhold

Arbejdsmarkedskontoret skal bruge dine oplysninger til at lave din handlingsplan og til at vurdere, om du har ret til arbejdsmarkedsydelser og hvor meget du eventuelt kan få.

Bemærk
Er du selv skyld i, at du har mistet dit arbejde eller har du selv sagt op, har du ikke ret til arbejdsmarkedsydelser. Du skal dog stadig registrere dig som arbejdsløs, for at få de andre rettigheder som ledig.

 

Læs også

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl