airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig hjælp – Akut

Offentlig hjælp – Akut 

Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie, i det omfang det er muligt. Hvis det pludseligt ikke er muligt længere, kan du søge om at få akut hjælp af det offentlige.

Enhver, der opholder sig i Grønland, har ret til at få offentlig hjælp ved akut trang. Det betyder at både danske og udenlandske statsborgere har ret til akut hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

Hjælpen skal dække dine helt basale behov. Det kan f.eks. økonomisk hjælp til mad og husly. Akut offentlig hjælp er med andre ord en slags overlevelseshjælp og kan ikke strække sig over en længere periode. Hjælpen vil oftest være et engangsbeløb.


Betingelser
For at du kan få akut hjælp, skal du have svært ved at forsørge dig selv eller din familie, fordi du har været ude for en social begivenhed. Det kan f.eks. være at

  • din ægtefælle dør
  • du bliver syg
  • du bliver ledig
  • du bliver skilt
  • eller du går på barsel


Bemærk
Vil du søge om akut hjælp, skal du henvende dig til den kommune, du opholder dig i.

Læs også

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl