airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit Røde Kors

Puljen for bæredygtig udvikling har i 2021 støttet Kalaallit Røde Korsiat, Ilulissat, med tilsagn om tre projekter, som øger byens borgeres mulighed for at genbruge tøj og møbler.

KRK skaber genbrugsmuligheder i Ilulissat 

Tøjcontainer

 Foreningen har blandt andet opstillet en tøjcontainer, hvor byens borgere kan aflevere deres brugte tøj og sko, som sælges videre i genbrugsbutikken.

Containeren gør det lettere at donere sit aflagte tøj mv til butikken, idét dette ikke længere er afhængige af butikkens åbningstider. Desuden sænkes risikoen for, at tøj, der afleveres uden for åbningstiderne, bliver ødelagt af vejr og vind.

Genbrug af møbler

 Derudover etableres i løbet af 2023 en container til salg af brugte møbler, som skal stå ved butikken i Ilulissat. På grund af den snævre trappe og trange plads i den nuværende butik, kan der lige nu ikke sælges møbler derfra, selvom dette ofte efterspørges.

Tøj sendes nordpå

Endeligt fik KRK Ilulissat støtte til at sende tøjdonationer fra butikken i Ilulissat til de nordlige bygder i Avannaata Kommunia. Foreningen har over de sidste år samarbejdet med sundhedsmedhjælperne i bygderne i Nordgrønland, om manglen på tøj, især børnetøj, til deres indbyggere. Dette, med stor succes, og til glæde for borgere i bygderne.
Der er et stort ønske hos Kalaallit Røde Korsiat Ilulissat om at dette projekt fortsætter, da efterspørgslen på tøj i de fjernt beliggende bygder er stor.

Hvis du er interesseret i at høre mere om foreningens arbejde og hvis du ønsker at være frivillig eller på anden måde hjælpe til, kan du kontakte Røde Kors, Ilulissat, på mail: ilulissat@krk.gl eller møde dem i deres butik.

Se deres Facebook profil Kalaallit Røde Korsiat Ilulissat for information om åbningstider og arrangementer.