airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Generelt 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for landets fødevaresikkerhed, veterinært beredskab og dyrevelfærd.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark.

Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

Læs mere om ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og Fødevarestyrelsen på veterinær- og fødevareområdet på

VFMG varetager følgende områder:
Fødevarevirksomheder og primærproducenter der producerer til hjemmemarkedet - godkendelse, vejledning og tilsyn.

Slagterier – kødkontrol af alt kød beregnet til hjemmemarkedet (undtagen det der sælges på brætterne).

Fødevaresikkerhed – beredskab, oplysning til forbrugerne om blandt andet tilbagetrukne fødevarer. Smittesporing ved udbrud af fødevarebårne sygdomme, herunder rapportering til internationale organer.

Dyrevelfærd og dyreværn – tilsyn og vejledning. Tilsyn med slædehunde i slædehundedistriktet, husdyr og kæledyr i hele Grønland.

Klinisk og medicinsk assistance hvad angår slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr. Bemærk, at VFMG ikke kan tilbyde dyrlægebehandling af dit kæledyr.

Veterinært sygdomsberedskab - overvågning og rapportering af anmeldepligtige husdyrssygdomme til diverse internationale organer.

Zoonoser – overvågning, rapportering og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres mellem dyr og mennesker) f.eks. trikinose og rabies.

Folkesundhed – aktiv bidragsyder til ernæringsrådet, epidemikommissionen, udstedelse af Ship Sanitation Certificates.

Sundhedscertifikater og trofæcertifikater – VFMG er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede sundhedscertifikater i forbindelse med udførsel af f.eks. jagttrofæer.

Udførsel af fødevarer til de grønlandske patienthjem i Danmark i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Borgerbetjening – information inden for veterinær- og fødevareområdet herunder blandt andet ind- og udrejse med dyr og ind- og udførsel af fødevarer.

Grænsekontrol – Grønland er blevet den nye indgang til EU, når det drejer sig om fisk, fiskevarer og biprodukter. Der skal derfor foregå veterinær kontrol af udenlandske skibe, der ønsker at lande fisk og fiskevarer til EU.

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Aqqusinersuaq 31, 2. tv.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl