airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Idrætsanlæg – Generelt om og leje af

Idrætsanlæg – Generelt om og leje af 

Vil du gerne vide mere om eller leje hallerne i Avannaata Kommunia, kan du kontakte:
  • Qaanaaq hallen på telefon 97 28 26
  • Ilulissat Hallen på telefon 94 78 30

Takster
Du kan se de gældende takster i kommunens takstblad.

Takster 2023

Bemærk
De idrætsforeninger, der ønsker at benytte fodboldbanen, skal reservere plads hos kommunens fagforvaltning. I løbet af foråret laver fagforvaltningen sammen med idrætsforeningerne et skema, der viser hvornår de forskellige idrætsforeninger benytter banen. Når fodboldbanen ikke benyttes af nogen idrætsforeninger, kan den frit benyttes.
Flere sportsgrene, som f.eks. badminton, håndbold og fodbold, kan kun udøves ved særlige idrætsanlæg som haller og fodboldbaner. Det betyder, at de forskellige idrætsforeninger skal reservere tid i hallen eller på fodboldbanen for at kunne træne eller afholde konkurrencer.


Idrætshaller
Idrætshaller er enten selvejende institutioner eller ejet af kommunen. Om dagen bruges hallen af diverse institutioner som f.eks. skoler og ældreforeninger. Når hallen ikke anvendes af disse institutioner – det vil som regel sige om eftermiddagen, om aftenen og i weekenderne – kan diverse idrætsforeninger leje hallen.

Inden sæsonen starter i juli eller august laver kommunens fagudvalg sammen med hallen og idrætsforeningerne et skema over de faste idrætsaktiviteter i hallen. Skemaet gælder for 1 år ad gangen og viser, hvornår de forskellige idrætsforeninger har lejet hallen.

Idrætshallen bruges også til større kulturelle arrangementer, som slås op løbende. Det kan f.eks. være:
  • Koncerter
  • Teater og skuespil
  • Messer og udstillinger

Vil du gerne leje hallen, f.eks. til at arrangere en koncert, skal du henvende dig til halinspektøren som kan fortælle, hvad du skal gøre.


Fodboldbaner
Fodboldbanerne er kommunalt ejet. Det betyder:
  • At kommunen har ansvaret for drift og vedligeholdelse af fodboldbanen
  • At det er gratis at bruge fodboldbanerne

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl