airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Naalakkersuisuts Kulturmidler

Ansøg her

Generelt 

Selvstyrets Kulturmidler gør det muligt for kunstnere at søge om tilskud til at gennemføre deres aktiviteter og projekter.

Betingelser 

Selvstyrets Kulturmidler kan søges af:
• Enkeltpersoner
• Organisationer
• Grupper
• Institutioner

Kulturmidlerne gives primært til professionelle, skabende og udøvende kunstnere med fast bopæl i Grønland. En professionel kunstner er i denne sammenhæng en kunstner, der er uddannet inden for eller har stor erfaring inden for sin kunstgren.

Derudover kan idrætsklubber søge om tilskud til dækning af kunstnernes rejseomkostninger i forbindelse med klubbernes arrangementer.

Midlerne kan også gives til andre projekter med et højt kunstnerisk niveau. Du/i kan ikke få tilskud til:
• At dække underskud eller aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
• At købe f.eks. værktøj, redskaber, inventar, instrumenter, pc og software
• At renovere eller bygge nyt

 

 

Ansøgning 

Vil du søge om støtte fra Selvstyrets Kulturmidler, skal du udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema.

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Hvis du har spørgsmål til kravene til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke på telefon: (+299) 34 57 44 eller e-mail: ikin@nanoq.gl.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om kulturmidler online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl.

 


Procedurer 

Du skal regne med, at der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Overholder du ikke ansøgningsfristen vil du som regel få afslag.

Regnskabspligt 

Har du fået bevilget et tilskud, har du pligt til at aflevere et regnskab til departementet, som registrerer om du har brugt tilskuddet til formålet. Midlerne kan helt eller delvis kræves tilbage, hvis:

• du får overskud eller
• du ikke anvender pengene til formålet

Har du modtaget tilskud over 150.000 skal der anvendes registeret revisor.

 

Frister 

Ansøgningsfristen er 1. februar, 1. maj og 1. september.

Ikke forbrugte midler ved tidligere ansøgningsfrister overgår til næste pulje inden for samme år.

 

Klage 

Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

Læs også

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl