airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om frirejse ved nærmeste families alvorlig sygdom eller dødsfald

Ansøg om frirejse her

Generelt 

Frirejse er en særydelse, du kan ansøge om, hvis du modtager uddannelsesstøtte.

De forskellige former for frirejser er:

 • Studiestart og studieafslutning
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne
 • Årlig ferie frirejse og/eller juleferie
 • Barselsorlov
 • Studierelevant ophold
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie

Du har som studerende ret til forskellige former for frirejser, hvis du opfylder betingelserne.

Frirejse ved nærmeste families alvorlige sygdom eller dødsfald er en gratis rejse, du som studerende kan ansøge om.

Betingelser for at ansøge 

For at få bevilget en frirejse ved nærmeste families alvorlige sygdom eller dødsfald, skal du:

Modtage uddannelsesstøtte
Ikke modtage offentlig hjælp

Du kan få bevilget en rejse ved:

 • Alvorlig sygdom for at tage afsked med nærmeste familiemedlem
  Nærmeste familie er: Egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre.
  Par, der kan dokumentere at de har boet sammen mere end 1 år, som myndige, bliver betragtet som ægtefæller.

 • Netop begået seksuelt overgreb til den uddannelsessøgendes barn under 18 år – overgrebet dokumenteres inden afrejse.

 • Nærmeste families dødsfald
  Til begravelsesstedet i Grønland, hvis dette er et andet end opholdsstedet, og returrejse til uddannelsesbyen
  Hvis der sker kremation i Danmark og begravelsen skal foregå i Grønland, har studerende ret til frirejse til begravelse, og ikke til kremering.

Bemærk:
I tilfælde af den uddannelsessøgendes død, ydes der transport af afdøde til afdødes nærmeste families opholdssted.

Bemærk – hvis du har børn under 18 år, som er medtaget på uddannelsen, så kan de også få bevilget en frirejse.

Takster 

Frirejse ved alvorlige sygdomme eller dødsfald er en gratis rejse.

Hvis du vil indsende din ansøgning digitalt (Hvis du har NemID) 

Vil du ansøge om frirejse ved nærmeste families alvorlige sygdom eller dødsfald og indsende din ansøgning digitalt, skal du ansøge via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Når du anvender denne selvbetjeningsløsning, skal du logge ind med dit personlige NemID.

I din ansøgning, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Ved seksuelt overgreb: Dokumentation fra en myndighed (eksempelvis læge eller politiet)
 • Ved alvorlig sygdom: Dokumentation for at pårørendes tilkaldes for at tage afsked med sygdomsramte familiemedlem
 • Ved dødsfald: Dødsattest

Du begynder på den digital selvbetjening ved at klikke på den gule knap ”Ansøg her”

Bemærk:
Du kan kun sende din ansøgning digitalt, hvis du logger ind med dit NemID.

Hvis du vil aflevere din ansøgning fysisk (Hvis du ikke har NemID) 

Vil du ansøge om frirejse ved nærmeste families alvorlige sygdom eller dødsfald og aflevere din ansøgning fysisk, skal du udfylde en ansøgningsblanket.
Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

 • Vælge ”Udfyld og udskriv”, hvis du ønsker at udfylde formularen online og udskrive den (kræver ikke NemID)
 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke NemID).

Du skal aflevere den udfyldte blanket til dit uddannelsessted, hvis dit uddannelsessted er i en anden by, kan du aflevere den udfyldte blanket til din lokale Majoriaq.

I din ansøgning, skal du medtage følgende bilag:

 • Ved seksuelt overgreb: Dokumentation fra en myndighed (eksempelvis læge eller politi)
 • Ved alvorlig sygdom: Dokumentation for at pårørendes tilkaldes for at tage afsked med sygdomsramte familiemedlem
 • Ved dødsfald: Dødsattest

Arbejdsgang for sagsbehandling 

Når du (uddannelsessøgende) har ansøgt om frirejse ved nærmeste families alvorlige sygdom eller dødsfald, er det dit uddannelsessted der modtager din ansøgning og træffer afgørelse om din ansøgning.

Ved godkendelse
Hvis din ansøgning bliver godkendt, modtager du (uddannelsessøgende) en bevillingsskrivelse.
Når du får bevillingsskrivelsen, skal du (uddannelsessøgende) selv bestille din billet hos rejsebureau, som booker din billet.
Når dit uddannelsessted godkender din billet, får du (uddannelsessøgende) din billet samt rejseplan med kopi til dit uddannelsessted.

Ved afslag
Hvis din ansøgning bliver afvist, får du (uddannelsessøgende) et brev med en klagevejledning.

Klik her for at hente ”sagsgangsbeskrivelsen”.

Frister 

Der er ikke frister til hvornår du kan ansøge om frirejse ved nærmeste families alvorlig sygdom eller dødsfald.

Klage 

Du har ret til at klage over den afgørelse som dit uddannelsessted har truffet i forbindelse med din ansøgning.

Vil du sende en klage, skal du sende din klage inden 6 uger efter afgørelsen.
Du skal indsende din klage via mail til IKIN@nanoq.gl

På din klage, skal du:

 • Skrive begrundelsen for hvorfor du vil klage over afgørelsen
 • Vedhæfte relevante dokumenter, såsom afslagsbrevet

De Grønlandske Huse i Danmark

København (international vejledning)
www.sumut.dk

Odense
www.dgh-odense.dk

Aarhus
www.groenlandskehus.dk

Aalborg
dgh-aalborg.dk

 

Uddannelsesstøtteforvaltningen - USF
Postboks 1022
3900 Nuuk

E-mail: usf@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Telefontider: 10:00 - 14:00