airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Førtidspensionklage

Klag her

Generelt 

Førtidspensionsklagenævnet er administrativ klagemyndighed vedrørende en kommunalbestyrelses afgørelse om afslag på førtidspension samt fastsættelse af en persons arbejdsevneprocent.

Det betyder, at du kan klage til Førtidspensionsklagenævnet over kommunens mundtlige og skriftlige afgørelser vedrørende:
• Afslag på førtidspension
• Fastsættelse af arbejdsevneprocentsats ved vurdering og revurdering af arbejdsevne.

Førtidspensionsklagenævnet holder møde cirka 2-4 gange årligt, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Formanden kan træffe afgørelse i sager, som efter Førtidspensionsklagenævnets hidtidige praksis, ikke giver anledning til tvivl. Formanden kan helt eller delvist overlade disse beføjelser i til Sekretariatet.

 

 


Klage 

Ønsker du at klage, skal klagen skal være kommet frem til Førtidspensionsklagenævnet inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Dette gælder kun, hvis kommunen har givet dig en korrekt skriftlig ankevejledning.

Vil du klage, kan du
• Udfylde et klageskema. Har du NemID, kan du sende klageskemaet online
• Skrive et brev
• Skrive en e-mail
• Ringe

Det vil hjælpe Førtidspensionsklagenævnet ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:
• Den skriftlige afgørelse
• Eventuelt andre dokumenter fra kommunen

Førtidspensionsklagenævnets afgørelser er endelige og kan derfor ikke påklages til en anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.
Skema på Sullissivik.

 


Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl