airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om produktionsanlægstilskud

Generelt 

Du kan som erhvervsdrivende med produktionsanlæg i en bygd eller et yderdistrikt ansøge om tilskud ved Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Du kan søge om tilskud til produktionsanlæg med henblik på at tilvejebringe et økonomisk overskud over en længere periode og bidrage positivt til beskæftigelsesudviklingen i lokalområdet.

Klik her for at hente administrationsvejledning

 

Betingelser 

Dit selskab, der søger om tilskud, skal leve op til følgende krav:

 • Selskabet skal have hjemsted i Grønland
 • Selskabet skal have fuld rådighed over sin formue, og må således ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles hermed.

Et tilsagn om tilskud fra Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø indeholder en række standardvilkår og krav til din virksomhed, herunder:

 • Afrapportering om projektets fremdrift
 • Fremsendelse af virksomhedens årsregnskab for kontraktperioden
 • Besvarelse af Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljøs henvendelser vedrørende ansøgningen og/eller servicekontrakten
 • Vilkår for ændringer i tilsagnet om tilskuds bestemmelser
 • Vilkår for misligholdelse af tilsagnet om tilskud, hvis virksomheden går konkurs eller lignende

 

 

Takster 

Du kan søge om støtte til dokumenterede udgifter som Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har godkendt. Du kan ikke få dækket udgifter ud over aftalens vilkår og den samlede Finanslovsbevilling på 2,2 mio. Kr.

Det er gratis at ansøge om tilskud til produktionsanlæg.

 

Ansøgning 

Du fremsender din ansøgning i en mail eller pr. post og vedhæfter udfyldt ansøgningsskema og vedlagte bilag, med oplysninger om:

 • Ansøgningsskema
 • Forretningsplan
 • Senest godkendte regnskab
 • Driftsbudget på ansøgninger på mere end 100.000 kr.

Klik her for at hente ansøgningsskema

 

Procedure 

Du sender udfyldt ansøgningsskema med relevante bilag til Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

 • Når Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har modtaget din korrekt udfylte ansøgning, vil din sag blive behandlet, når tidsfristen for perioden er udløbet.
 • Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger fra ansøgeren eller andre steder. Sådanne oplysninger vil indgå i den samlede behandling af ansøgningen.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø foretager sagsbehandlingen og bedømmer din ansøgning ved at give din ansøgning point på baggrund af tildelingskritererne.

Tildelingskriterierne er:

 • Ansøgers tekniske, faglige og økonomiske formåen (saglighed)
 • Aktivitetsniveau for produktionsanlægget (aktivitet)

Du vil blive tildelt tilskud, hvis din ansøgning vurderes til at opfylde tildelingskriterierne i tilstrækkelig grad, og såfremt der er bevilling på finanslovskontoen.

 

Frister 

Der er 2 ordinære årlige ansøgningsfrister, og du kan søge i begge ansøgningsrunder:

 • 1. oktober
 • 1. december

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger er typisk ca. 1 måned. Hertil kommer den politiske godkendelsesproces for ansøgninger om større projekter. Derudover vil ansøger have et tidsforbrug i forbindelse med at besvare spørgsmål fra Departementet samt indsende eventuelt manglende dokumentation.

Der er ikke garanti for, at der findes midler til tilskud ved anden ansøgningsrunde. Såfremt det er tilfældet, vil Departementet orientere om det på sullisivik.gl, når sagsbehandlingen af første ansøgningsrunde er overstået.

 

Klage 

Du har ret til at klage over afgørelsen som Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har truffet i forbindelse med din indsendte ansøgning om tilskud til produktionsanlæg.

Vil du sende en klage, skal du sende din klage via mail til pan@nanoq.gl.

I din klage, skal du skrive begrundelsen for, hvorfor du vil klage over afgørelsen.

 

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Postboks 161
3900 Nuuk

E-mail: pan@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl