airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

CO2-mik Ilulissani nalunaarsuinerup nunat tamalaat GHG-p allassimaffiani piumasaqaa-taasut malippai

”CO2-kortlægningen af Ilulissat er det første vigtige skidt på vejen og danner baseline for kommu-nens fremadrettede indsats” udtaler Palle Jerimiassen (AT), borgmester i Avannaata Kommunia.