airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bæredygtig Udviklingspulje 2021

Bæredygtig udviklingspulje

Kommunen ønsker at involvere og engagere lokalsamfundet i den bæredygtige udvikling. Derfor har kommunen oprette en pulje, hvor borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner og socialøkonomiske virksomheder kan søge støtte til projekter, indsatser og aktiviteter, der har et bæredygtigt formål. For at opnå støtte skal projektet bidrage til opfyldelse af et eller flere af FN's 17 Verdensmål.

Kommunen har afsat 1,5 millioner kroner.

Du kan finde viden og inspiration om bæredygtighed på Grønlands officielle side om FN's verdensmål her

Ansøgningskriterier:

Hvem kan søge:

 • Foreninger
 • Privatpersoner
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Socialøkonomiske virksomheder

Kriterier til ansøger:

 • Ansøger skal være bosat i Avannaata Kommunia
 • Foreninger/Virksomheder/Institutioner må ikke have et politisk, religiøst eller kommercielt formål

Kriterier til projekt/aktivitet:

 • Projektet/aktiviteten skal bidrage til at opfylde mindst ét af FN's 17 verdensmål
 • Projektet/aktiviteten skal bidrage til bæredygtig udvikling i et eller flere af Avannaata Kommunias bosteder
 • Projektet/aktiviteten skal have et almennyttigt formål
 • Projektet/aktiviteten må ikke have et politisk, religiøst eller kommercielt formål
 • Der gives ikke støtte til lønninger
 • Der gives ikke støtte til landsdækkende tiltag

Ansøgningsprocedure:

 • For at ansøge skal man udfylde det tilgængelige ansøgningsskema
 • Avannaata Kommunia behandler kun ansøgninger indsendt i perioden 1. maj – 1. juni 2021 - Bemærk, der er ingen mulighed for at indsende ansøgning nu.

Økonomi:

 • Såfremt ansøger modtager tilsagn om støtte, overføres midlerne efter aktiviteten er blevet afholdt og ansøger har indsendt dokumentation til Avannaata Kommunia.
 • Ansøger skal fremsende dokumentation for afholdelse af aktiviteten til Avannaata Kommunia senest 2 måneder efter projektafslutning.
 • Udgifter der ikke bliver dokumenteret i en kvittering eller faktura, eller som er udstedt før tilsagn er givet, bliver ikke refunderet af Avannaata Kommunia.

Hent Ansøgningsskema til Bæredygtig udviklingspulje

Ansøgning og eventuelle bilag sendes til:

piujuaa@avannaata.gl
Skriv ”Bæredygtig udviklingspulje” i emnefeltet

Eller med post:

Avannaata Kommunia
Noah Mølgårdip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat